Palaute on tie kaikkien yhteiseen järjestelmään

Tuotteet ja palvelut
17.2.2021
Palaute on tie kaikkien yhteiseen järjestelmään

Sisu yhtenäistää korkeakoulujen toimintamalleja ja kehitystä viedään yhdessä eteenpäin Funidatan johdolla. Kun kaikilla voi olla vain yksi yhteinen Sisu, vaatii yhteisymmärrykseen pääseminen jatkuvaa yhteydenpitoa. Miten jokainen loppukäyttäjä voi vaikuttaa kehityksen kulkuun?

Funidatan päätuotetta Sisua käyttää tällä hetkellä kuusi korkeakoulua. Emme suinkaan tee jokaiselle korkeakoululle omaa Sisua, sillä yksi kehityksemme lähtökohdista on yhtenäistää korkeakoulujen toimintamalleja. Olemassa on vain yksi Sisu, joka on kaikkien yhteinen järjestelmä. Jokaisella Sisun käyttäjällä on mahdollisuus osallistua järjestelmän jatkokehitykseen antamalla palautetta.

Loppukäyttäjäpalaute ei ole ainoa keino, jolla monitoroimme käyttäjien tarpeita. Jotta Sisun kaltainen massiivinen tietojärjestelmä voidaan rakentaa, on meidän funidatalaisten ja korkeakoulujen oltava yksimielisiä siitä, mitä järjestelmään toteutetaan. Yksimielisyys perustuu jatkuvaan yhteydenpitoon ja keskusteluun korkeakoulujen tarpeista. Tässä kirjoituksessa tutustumme siihen, miten korkeakoulujen havainnot ja loppukäyttäjien palautteet löytävät tiensä korviimme.

Sisukas käyttäjä, sinulla on vaikutusvaltaa!

Teemme käytettävyystestausta Sisua käyttävissä korkeakouluissa, ja siihen osallistuminen on tehokas keino vaikuttaa järjestelmän käytettävyyteen. Käytettävyystestauksessa näemme aidosti, miten käyttäjät toimivat järjestelmässä ja millaisissa tilanteissa he törmäävät ongelmakohtiin. Ilman käytettävyystestausta on vaikea saada realistista kuvaa siitä, millaisia kokemuksia käyttäjät saavat järjestelmää käyttäessään. Siksi käytettävyystestaus on omiaan loppukäyttäjädatan saamiseksi. Käytettävyystestauksella kerättyjen havaintojen avulla Sisussa on paranneltu esimerkiksi opetukseen ilmoittautumista.

Jokainen Sisun käyttäjä pääsee arvioimaan käyttökokemustaan päivittäin Anna palautetta -painikkeen kautta, joka sijaitsee kaikissa käyttöliittymissä ylänavigaation oikeassa laidassa. Palautteen antaminen järjestelmässä on salamannopeaa ja antaa Funidatalle arvokasta tietoa Sisun käytön sujuvuudesta.

Funidata ♥ asiakaskorkeakoulut

Työskentelemme tiiviisti Sisua käyttävien korkeakoulujen kanssa, ja julkaisuaikataulusta ja julkaistavien versioiden sisällöistä on päätetty yhdessä. Kehitystä viedään kimpassa eteenpäin Funidatan johdolla. Kun herää tarve jollekin tietylle toiminnolle, tulee sekä meidän että korkeakoulujen olla yhtä mieltä siitä, että kyseinen toiminto on Sisussa tarpeellinen. Yhteisymmärrys toiminnon tarpeellisuudesta on oleellista, sillä toimintojen lisääminen ei aina ole simppeliä Sisun valtavan koon ja kompleksisuuden vuoksi. Yhden toiminnon lisääminen tiettyyn kohtaan Sisussa voi aiheuttaa ketjureaktion muualla järjestelmässä, jolloin vaikutukset ovat kauaskantoiset.

Iso paha bugi

Mitä tapahtuu, kun asiakaskorkeakoulut törmäävät Sisussa bugiin? Korkeakoulut raportoivat löydöksestä meille tekemällä bugitiketin. Seuraamme meille tehtyjä tikettejä päivittäin ja etsimme niille syitä. Mikäli saamme toistettua bugin, teemme siitä vielä oman tiketin kehittäjillemme. Tiketti linkitetään asiakkaan raporttiin ja arvioimme sen kiireellisyyden loppukäyttäjän kannalta. Mikäli kyseessä on kriittinen bugi eli virhe estää järjestelmän käytön, se nostetaan niin sanottua ohituskaistaa pitkin kehitykseen. Virhetilanteet Sisussa eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että järjestelmästä on löytynyt bugi, vaan niitä voi syntyä asiakaskorkeakouluissa virheellisen datan tai esimerkiksi väärin rakennetun tutkinto-ohjelman rakenteen takia.

Tällainen ominaisuus olisi kiva, kiitos!

Tikettejä ei käytetä meillä ainoastaan bugien raportointiin, vaan asiakkaamme voivat raapustaa meille myös parannus- ja kehitysehdotustikettejä. Asiakkaat merkitsevät tällaisiin tiketteihin prioriteetin, jotta voimme tulkita, kuinka kriittinen raportoitu tarve on. Lisäksi korkeakoulut näkevät toistensa tiketit ja kommentoivat niitä, jotta parannusten ja kehitysehdotusten tärkeys voidaan selvittää laajemmassa mittakaavassa. Yhden korkeakoulun tottumusten ja toiminnan kannalta oleellinen parannus- tai kehitysehdotus ei välttämättä ole sitä toisille. Siksi kaikki tiketit käydään läpi kuukausittain Funidatan johdolla ja niiden tärkeysjärjestyksestä ja julkaisuaikataulusta keskustellaan.

Jokaisen palautteella on merkitystä

Palautekanavamme ovat keskenään erilaisia, mutta jokaisella niistä on oma merkityksensä. Meidän on tärkeää saada palautetta kaikissa sen muodoissa ja kaikilta käyttäjäryhmiltä. Myös asiakaskorkeakoulumme keräävät palautetta Sisusta loppukäyttäjiltään ja välittävät sen sitten meille. Jos siis juuri sinulla, Sisun käyttäjä, on kerrottavaa, jonka toivoisit päätyvän korviimme, raportoithan sen korkeakoulullesi! Tuli palaute sitten käytettävyystestauksen kautta, palautenappia käyttämällä tai korkeakoulujen välittämänä, se löytää kyllä tiensä perille.

No items found.
Jaa artikkeli
not a link