Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa ilmoittaudutaan Sisussa

Uutiset
3.5.2023
Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa ilmoittaudutaan Sisussa

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston ilmoittautumiset avattiin onnistuneesti Sisussa huhtikuussa. Näin Aalto-yliopistosta tuli ensimmäinen asiakkaamme, joka on ottanut käyttöön Sisun avoimen korkeakoulun toiminnallisuudet.

Viime vuosina yksi ohjelmistokehityksemme keskeisimmistä tavoitteista on ollut kehittää Sisu-opintotietojärjestelmään toiminnallisuuksia avoimen korkeakoulun tarpeisiin. Huhtikuussa 2023 ahkera työ palkittiin, kun Aalto-yliopisto otti ensimmäisenä käyttöön avoimen korkeakoulun toiminnallisuudet.  

“Avasimme ensimmäiset avoimen yliopiston ilmoittautumiset Sisussa suunnitellusti 4. huhtikuuta”, kertoo Aalto-yliopiston järjestelmäasiantuntija Katri Laaksonen. “Käyttöönotto sujui erittäin hyvin, eikä siinä tullut vastaan yllätyksiä. Koko käyttöönottoryhmämme oli sitoutunut yhteiseen päämäärään eri tulokulmillaan ja osaamisellaan, ja Funidata tuotti tarvittavat sisällöt sovitussa aikataulussa.”

Aalto-yliopisto julkaisi avoimen yliopiston tarjontaa kahdessa erässä. 4.4. aukesi ilmoittautuminen pienelle määrälle opintoja, ja viikkoa myöhemmin tarjolla olevien opintojen määrää lisättiin. Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, ja huhtikuun aikana Sisun kautta oli ilmoittautunut yli 300 maksavaa opiskelijaa.

Avoimen yliopiston käyttöönottoon Sisussa valmistauduttiin huolellisesti

Ennen avoimen korkeakoulun toiminnallisuuksien käyttöönottoa Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa käytettiin Sisua opiskelijoiden perustietojen, opiskeluoikeuksien, toteutuksille ilmoittautumisten ja suoritusten hallinnointiin. Toteutuksille ilmoittautumiset ja maksut hoidettiin Aalto-yliopiston omassa Aimo-palvelussa, johon toteutetulla integraatiolla opiskelijat, ilmoittautumiset ja opiskeluoikeudet tuotiin Sisuun.

Jotta Aimosta voitiin siirtyä kokonaan Sisuun, Aalto-yliopistossa perustettiin käyttöönottoryhmä, joka kokoontui säännöllisin väliajoin ja käyttöönoton lähestyessä viikoittain. Ryhmässä oli edustusta ja osaamista niin avoimesta yliopistosta, tietotekniikkapalveluista kuin oppimispalveluiden Sisu-tiimistä. Tiedonkulkua helpottamaan aaltolaiset perustivat oman Teams-kanavan käyttöönoton materiaaleille sekä chatin käyttöönottoryhmälle. Yhteydenpito Funidataan oli luonnollisesti myös tiivistä.

“Käyttöönoton valmisteluihin ja toiminnallisuuksien testaamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Esimerkiksi avoimen yliopiston opetustarjonnan luonti Sisuun vie aikaa”, Katri antaa vinkin muille Sisu-korkeakouluille. “Yhteistyö Funidatan kanssa oli sujuvaa ja saumatonta. Käyttöönotolle kriittiset toiminnallisuudet sekä testauksissa havaitut puutteet saatiin toteutettua nopeallakin aikataululla.”

Onnistunut käyttöönotto antaa vahvan pohjan jatkokehitykselle

Me funidatalaiset olemme ylpeitä hienosti sujuneesta käyttöönotosta, johon panostimme laaja-alaisesti. Avainasemassa onnistuneessa käyttöönotossa on ollut Susi-kehitystiimimme, joka on keskittynyt täysin Sisun avoimen korkeakoulun kokonaisuuteen. Tärkeän panoksen ovat antaneet myös esimerkiksi infra- ja Customer Success –tiimimme. Infra-asiantuntijat tukivat maksu-, tunnistus ja sähköpostipalveluiden pystyttämisessä, jotka ovat täysin uusia toiminnallisuuksia. Customer Success –tiimi on selvittänyt asiakkaiden kysymyksiä pikaisesti ja pitänyt koulutuksia avoimen korkeakoulun toiminnallisuuksista.

Tuoteomistaja Henri Saarisesta oli upeaa todistaa, kuinka pitkäaikainen kehitys- ja yhteistyö kantoi hedelmää, kun ensimmäinen korkeakoulu avasi avointen opintojensa ilmoittautumiset.

”Menestyksekäs aloitus mahdollistaa Aalto-yliopistolle avoimen yliopiston tarjonnan laajentamisen ja muille korkeakouluille toiminnallisuuksien käyttöönoton”, Henri kommentoi. “Jatkamme perusteellista kehitystyötä, jotta Sisu palvelee jatkossa entistä paremmin avoimen korkeakoulun käyttäjiä. Tulevia fokusalueita ovat etenkin opiskelijan kokemuksen parantaminen sekä hallinnon työn sujuvoittaminen.”

No items found.
Jaa artikkeli
not a link