Sisu 2.7: Korkeakoulumaailman monipuolisuus haastaa tuoteomistajan

Tuotteet ja palvelut
5.4.2022
Sisu 2.7: Korkeakoulumaailman monipuolisuus haastaa tuoteomistajan

Tuoteomistajamme Viivi esittelee Sisun uusimman version sisältöä sekä paljastaa mielenkiintoisimmat asiat Sisu-tuoteomistajan työssä.

Elokuussa 2021 meillä aloitti kolme uutta tuoteomistajaa, jotka ovat nyt ehtineet työskennellä Sisun kolmen eri version parissa. Kolmikosta kokemuksiaan versioiden kehityksestä ovat jo jakaneet UI/UX-tiimin tuoteomistaja Anniina ja avoimen yliopiston tuoteomistaja Henkka. Tällä kertaa Sisun uusimman version eli 2.7:n sisältöä meille esittelee kehitystiimin tuoteomistaja Viivi. Samalla hän paljastaa, mikä Sisu-tuoteomistajan työssä on ollut erityisen mielenkiintoista.

Tuoteomistaja sukeltaa kehitystyön lisäksi myös opintohallinnon kiemuroihin

Aloitin Funidatalla Sisua kehittävän Karhu-tiimin tuoteomistajana reilut puoli vuotta sitten. Aluksi vedin tiimiä yhdessä Katjan, toisen tuoteomistajan, kanssa. Sittemmin Katja on ottanut vastaan uusia vastuita, ja tuoteomistajan tehtävät ovat siirtyneet Karhujen osalta kokonaan minun vastuulleni. Työssä on ollut erityisen palkitsevaa seurata kehitystiimien tekemistä lähempää ja siten kasvattaa myös omaa ymmärrystä kehityksen elinkaaresta.

Aiempi tuoteomistajakokemukseni on vakuutusalalta, joten korkeakoulumaailma oli minulle tuttua lähinnä opiskelijan näkökulmasta. Sisun parissa työskennellessä on ollut hauska huomata, kuinka monet koulutusalan asiat jäivät opiskelijana huomaamatta, kun niitä ei tarvinnut itse miettiä. Tällaisia ovat esimerkiksi lukuvuosien suunnittelu, opintojaksojen ajoittaminen sekä ilmoittautumiseen ja suoritusten kirjaamiseen liittyvät kriteerit. Koulutusalan moninaisuudesta on ollut mahtavaa kasvattaa tietoutta, eikä oppiminen varmastikaan jää tähän.

Uusi tapa korvaavan suorituksen kirjaamiseen

Itselleni yksi version isoimmista asioista on ollut hyväksiluvun parannuksiin kuuluva toiminnallisuus, johon ryhdyin ensimmäiseksi perehtymään aloitettuani Funidatalla. Toiminnallisuuden avulla hallintohenkilö voi kirjata korvaavan suorituksen opiskelijalle ilman, että opiskelija on tehnyt Sisussa hakemusta. Näin ollen korvaavia suorituksia voidaan kirjata käyttöliittymän kautta myös silloin, kun hakemus on toimitettu esimerkiksi sähköpostitse tai paperisena. Toiminnallisuus oli myös ensimmäisiä, joiden suunnitteluun perustimme suunnittelunyrkin. Nyrkin tarkoitus on tehostaa kehitystä niin, että kehittäjä voi kommentoida käyttöliittymäsuunnitelmaa jo suunnitteluvaiheessa ja suunnittelija pyytää ketterästi mielipiteitä muiden osa-alueiden asiantuntijoilta.

Toinen suuri Karhu-tiimin ahkerasti työstämä kokonaisuus on Sisu 2.7:ssä vielä käyttäjälle näkymätön, sillä kyseessä on tietomallimuutos. Muutoksen jälkeen meidän on mahdollista kehittää erilaisia toiminnallisuuksia, jotka vastaavat korkeakoulujen henkilökunnan tarpeeseen tehdä päätös tilanteessa, jossa Sisussa ei ole opiskelijan tekemää hakemusta. Olemmekin heti ottamassa työn alle odotetun toiminnallisuuden, jolla hallintohenkilö voi hyväksyä opiskelijan opintosuunnitelmaan tekemänsä sääntöjen vastaiset muutokset.

Tietomallimuutoksia ja opintojaksohaun uusi ilme

Myös muilla Sisu-kehityksen tiimeillä on työn alla isoja kokonaisuuksia, jotka liikkuvat hyvässä tahdissa eteenpäin. Esimerkiksi ilmoittautumisen kiintiöiden osalta palveluhenkilön käyttöliittymään on tuotu näkyviin, miten opiskelijat sijoittuvat kiintiöihin. Ristiinopiskelupalvelun kehityksessä on ahkeroitu tietomallimuutosten ja rajapintojen parissa, jotta toiminnallisuuksia voidaan alkaa toteuttaa käyttöliittymään.

Opiskelijan käyttöliittymän Haku-välilehti on saanut uutta ilmettä saavutettavuustyön myötä. Rajaustekijävalikko on erotettu selkeämmin hakutoiminnallisuudesta ja sivulle on lisätty hyppylinkki ja murupolku. Haku käynnistetään vastedes enterillä tai Hae-nappia painamalla, kun vähintään kolme merkkiä on kirjoitettu. Lisäksi hakutulosten näyttämisen saavutettavuutta ja käytettävyyttä on parannettu. Työ opintojaksohaun parissa jatkuu hakusivun rajaustekijöiden saavutettavuusparannuksilla. 2.7:ään on tehty myös pienempiä saavutettavuusparannuksia: esimerkiksi välilehtirakenteita on päivitetty.

Entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Version kehitysajalle mahtuu toki muutakin kuin toiminnallisuuksien suunnittelua ja kehitystä. Polkaisimme käyntiin Sisu-teemaryhmät, jotka toimivat Teams-alueella. Omistajakorkeakoulumme ovat nimenneet teemaryhmiin kunkin osa-alueen asiantuntijoitaan, joiden tietoutta voimme Sisun kehityksessä hyödyntää. Jokaiselle teemalle, kuten esimerkiksi ristiinopiskelupalvelulle, on alueella oma kanavansa. Kanavilla voimme kysyä korkeakoulujen edustajilta tarkentavia kysymyksiä toiminnallisuuksista, jotka ovat suunnitteilla ja tulossa toteutukseen. Näin korkeakoulujen ymmärrys välittyy meille ja suunnitelmien validointi on ketterämpää.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin Sisu 2.7 -version sisältöön, kannattaa sinun lukaista version julkaisutiedote. Mukavaa kevättä kaikille!

Viivi
Product Owner
Jaa artikkeli
not a link