Scrum Master Mikko: "Kaikki meillä ovat ylpeitä koodistaan."

Funidatalaiset
16.12.2021
Scrum Master Mikko: "Kaikki meillä ovat ylpeitä koodistaan."

Mikko on viihtynyt talossa lähes viisi vuotta, joten hän osaa parhaiten kertoa, millaista on olla Scrum Master Funidatalla.

Mikko on ollut meillä hommissa lähes viisi vuotta. Hän aloitti päätuotteemme Sisun kehittäjänä Karhu-tiimissä vuonna 2017, josta parin vuoden jälkeen siirtyi toiseen Sisu-tiimiin, Ahmoihin, Scrum Masteriksi. Kyselimme Mikolta, millaista Scrum Masterin arki Funidatalla oikein on.

Moi Mikko, millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Päivien sisältö vaihtelee todella paljon, joten oikeastaan ei ole tyypillistä työpäivää. On päiviä, jolloin on paljon palavereja ja sitten on päiviä, jolloin vaan koodataan. Aloitan työpäivän aina Slackin avaamisella. Katson sieltä, onko asioita, joihin täytyy heti reagoida tai joita täytyy alkaa selvittämään. Jokaiseen päivään kuuluu myös kolme dailyä, joihin on tärkeää osallistua, sillä niissä saattaa tulla ilmi asioita, jotka vaativat ratkomista. Aamun eka daily on enemmänkin funidatalaisten kahvituokio. Toinen daily on oman tiimin kesken ja päivän viimeinen daily on koko kehityksen daily, johon osallistuvat kaikki tiimit. Kalenterissa on tietysti myös pakolliset Scrumiin liittyvät jutut kuten demot, retrot, uuden sprintin suunnittelu ja pari kertaa viikossa groomaukset. Lisäksi päivän aikana saattaa olla muita mahdollisia palavereja, joissa täytyy fasilitoida.

Miten Scrumin vaiheet toteutuvat Funidatalla?

Elämme kahden viikon sprinteissä. Joka toinen maanantai on seremoniapäivä, joka alkaa demolla, jossa käyn ensin läpi tiimin aikaansaannoksia. Sitten tiimiläiset esittelevät mitä on saatu aikaan sprintin aikana ja toki demoan tarvittaessa itsekin. Demon jälkeen vedän tiimilleni retron, jossa käymme yhdessä läpi miten edellinen sprintti meni eli mikä meni hyvin, mikä huonosti ja miten voisimme parantaa tekemistämme. Lopuksi käymme läpi seuraavan sprintin työt eli mitä voimme toteuttaa seuraavan kahden viikon aikana.

Groomauksille on varattu kolme aikaa viikossa, joita käytetään tarpeen mukaan. Joka perjantai suunnittelemme tuoteomistajien eli PO:iden kanssa seuraavan viikon groomaukset. Tämä on ihan tiimikohtaista eli jokaisessa tiimissä hoidetaan asiat omalla tavallaan.

Mitä kaikkea Scrum Masterin rooliin Funidatalla kuuluu?

Päivittäiseen työskentelyyn kuuluu tiimin fasilitointi tarvittaessa. Meillä ei ole erillistä suunnittelutiimiä, vaan Scrum Master on myös suunnittelussa mukana. Usein tämä lähtee liikkeelle siitä, että asiakkaalta tulee jokin tarve, jota PO:t sitten syventävät. Seuraavaksi UI/UX-tiimi tulee mukaan suunnitteluun. Omasta tiimistä suunnitteluun osallistuu lisäkseni 1–2 kehittäjää, joiden työpöydällä tarpeen tekninen puoli on. Eli suunnittelupalavereihin osallistuvat yleensä PO, minä ja kehittäjät, käyttöliittymäsuunnittelijat ja tarvittaessa myös joku infratiimistä.

Fasilitoin meillä myös Big Room Planningejä, joissa suunnittelemme seuraavan tuoteversion kehitysajan työt. Big Room Planningissä on mukana kaikki tiimit, jotta pystymme paremmin ennakoimaan mitä tarvitaan miltäkin tiimiltä ja missä järjestyksessä. Seuraavan version työt pitäisi olla ainakin ajatustasolla valmiina eli on idea mitä tehdään ja miten ne asiat jaetaan sprintteihin. Näin varmistetaan, että kaikilla on riittävästi tekemistä koko kehitysajalle ja että versioon suunnitellut asiat ehditään toteuttaa.

Mikko on Scrum Masterina yhdessä Sisu-tiimeistämme ja on viihtynyt talossa lähes viisi vuotta.

Mitä Scrum Masterin pesti vaatii?

No ihan ensinnäkin tulee olla halu auttaa ihmisiä, sillä tässä hommassa tulee paljon fasilitoitua ongelmanratkaisutilanteita. Scrum Masterilla täytyy olla hyvä kuuntelutaito ja hänen tulee osata ratkaista konflikteja, sillä niitä tulee väistämättä, kun mietitään mitä tehdään ja miten tehdään. Scrum Masterin ei välttämättä tarvitse olla koodari, mutta me etsimme joukkoomme nimenomaan koodaavaa Scrum Masteria. Teknisen osaamisen lisäksi painottaisin ehdottomasti kuuntelutaitoa ja auttamisen halua. Tarkoitus ei ole myöskään tehdä itsestä numeroa, vaan Scrum Master on enemmänkin taustavaikuttaja, joka auttaa muita toimimaan ja tekemään parhaan tuloksen. Meillä toiminta on jo itsessään tosi ketterää, joten Scrumin toteutumista ei tarvitse olla ruoska kädessä valvomassa. Välillä asioista täytyy toki muistuttaa.

Meille on tärkeää tehdä laadukasta jälkeä, miten se näkyy Scrum Masterin arjessa?

Laatu kuuluu ihan kaikkeen tekemiseen ja koko prosessiin. Siinä auttaa se, että me kaikki olemme ylpeitä tekemisestämme. Uskallamme laittaa paljon paukkuja tekemiseen, ja kaikki ovat ylpeitä omasta koodistaan. Scrum Masterin hommaan kuuluu myös eri prosessien läpivientiä ja mahdollisten muutosten herättelyä. Eli kun huomataan jokin epäkohta, tartutaan siihen ja tehdään se paremmaksi. Usein ajatellaan, että Scrum Master on vain sen oman tiimin scrummari, mutta kyllä sitä hyvin monesti löytää itsensä tilanteesta, joka vaikuttaa kaikkiin, ihan koko firmaan. Eli ei pitäydytä omassa lokerossa tiimin kanssa, vaan tulee olla uskallusta tarttua härkää sarvista ja alkaa vääntämään. Kyllä tässä ollaan ihan koko firman asialla.

Kerro muusta tekemästäsi kehittämistyöstä.

Kun jäimme koronan vuoksi etätöihin, oli enemmän aikaa miettiä toimintaamme. Meillä on ollut haasteena, että aikataulut paukkuvat eikä versioihin saada kaikkea sovittua mukaan, jolloin sisältöjä siirtyy seuraaviin versioihin. Pohdintojeni seurauksena aloitin meillä Jatkuvan toimituksen mallin -työpajat, joiden tuloksena teemme nyt ketterämmin fixikorjauksia eli asiakkaat saavat korjatut bugit tuotantoon nopeammin. Meillä on myös tiimirajojen ylittäviä suunnitteluporukoita, joissa eri toiminnoille on määritelty kontaktihenkilöt, esimerkiksi jos käyttöliittymäsuunnittelijalla on kysymys, niin hän tietää heti keneltä kehittäjältä tai PO:lta asiasta voi kysyä. Suunnitelmissa on myös mittaristo siihen, että saamme mm. seurattua paremmin, miten onnistumme ja kuinka kauan asiakkaiden bugien ratkominen raportista korjaukseen kestää. Näin pystymme entistä paremmin kehittämään toimintaamme. Lisäksi kokeilemme muutoksia tiimien työskentelytapoihin, jotta saisimme valmiimpia toiminnallisuuksia nopeammin. Tällä tähdätään siihen, että voisimme tehdä nopeammin uusia versioita asennettavaksi asiakkaille.

Miksi meille kannattaa hakea Scrum Masteriksi?

Meillä on paljon mielenkiintoista tekemistä ja huippuja ihmisiä tuotteen parissa. Meillä tehdään merkityksellistä työtä, jossa pääsee vaikuttamaan isoon ohjelmistoon, joka tulee helpottamaan ja parantamaan ison opiskelijamäärän elämää korkeakoulujen henkilöstöstä puhumattakaan. Täällä on hyvä työskennellä, sillä meillä on auttavat ja avoimet työkaverit, asioista puhutaan oikeilla nimillä eikä ketään jätetä yksin hommien tai asioiden kanssa.

Mikä on parasta Funidatalla?

Työkaverit ja työyhteisö. Meillä on mahtavia ihmisiä töissä ja täällä on tekemisen meininkiä.

No items found.
Jaa artikkeli
not a link