Sisun saavutettavuustyön edistyminen keväällä 2023

Saavutettavuus
16.6.2023
Sisun saavutettavuustyön edistyminen keväällä 2023

Tässä kirjoituksessa esittelemme parannuksia, joita olemme tehneet Sisu-opintotietojärjestelmän saavutettavuuteen keväällä 2023. Lisäksi kerromme kokonaisuuksista, joiden saavutettavuutta kehitämme Sisussa seuraavaksi.

Keväällä 2023 olemme kehittäneet kahta Sisun versiota, joista molemmat sisältävät parannuksia Sisun saavutettavuuteen. Julkaisimme Sisu 2.11 -version maaliskuussa, ja asennamme Sisu 2.12 -version korkeakoulujen ympäristöihin kesällä 2023. Lisäksi olemme suunnitelleet parannuksia toiminnallisuuksiin, joiden saavutettavuutta kehitämme seuraavaksi.

Saavutettavia toiminnallisuuksia Sisun ilmoittautumiseen

Toteutuksille ilmoittautuminen on yksi Sisun olennaisimmista toiminnallisuuksista, jonka saavutettavuuteen panostamme parhaillaan. Julkaisemme ensimmäiset muutokset ilmoittautumiseen Sisu 2.12 -versiossa. Julkaisun jälkeen korkeakoulut voivat alkaa ottaa uusia toiminnallisuuksia käyttöön.  

Sisu 2.12:ssa opiskelijan käyttöliittymään tulee uusi Ilmoittautuminen-välilehti. Opiskelijat voivat aloittaa ilmoittautumisen ja seurata tekemiään ilmoittautumisia välilehdeltä. Ilmoittautuminen-välilehdellä otetaan ensimmäisenä käyttöön uudet laatikot, jotka kuvaavat opintojaksoja ja toteutuksia. Laatikot on suunniteltu saavutettaviksi esimerkiksi värien ja ruudunlukijakäytön osalta. Opiskelijat tekevät opetusryhmävalinnat ja vahvistavat ilmoittautumisensa uudessa saavutettavassa dialogi-ikkunassa.  

Opiskelija valitsee opintojakson suoritustavan ja toteutuksen edelleen opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehdellä, jonka saavutettavuutta työstetään tulevaisuudessa. Opiskelijoille tuttu opintokalenteri jää käyttöön opintojen kalenterisuunnittelun tueksi.  

Muita kevään 2023 saavutettavuusparannuksia

Sisun opiskelijan käyttöliittymän parannukset ovat etusijalla saavutettavuustyössämme. Olemme toteuttaneet kevään Sisu-versioihin muun muassa seuraavia parannuksia:

  • Vanhoja haitarikomponentteja on vaihdettu saavutettavaan haitarikomponenttiin.
  • Opiskelijan Omat tiedot -näkymän taulukoihin on lisätty attribuutti, joka kertoo taulukoiden järjestyksestä.
  • Responsiivisuuteen on tehty joitakin parannuksia, jotta opiskelijan käyttöliittymä tukisi paremmin 320 pikselin ruudunleveyttä.
  • Pseudoikoneille on lisätty aputekstit.
  • Linkkien sinisen värin kontrastia on korjattu.

Suunnittelemme Sisun viestit ja opintosuunnitelman saavutettaviksi

Opiskelija saa Sisussa viestejä esimerkiksi puuttuvista ilmoittautumisista ja hakemustensa päätöksistä.  Olemme tehneet opiskelijan viestien saavutettavuusparannuksista käyttöliittymäsuunnitelmat. Suunnitelmia on käyty läpi kehittäjien kanssa, ja parannusten kehitystyön on tarkoitus alkaa kesällä. Emme kehitä viesteihin uusia toiminnallisuuksia, vaan parannamme nykyisten saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Opintosuunnitelma on suuri kokonaisuus, jonka suunnittelutyön olemme pilkkoneet useaan pienempään osaan. Mietimme opintosuunnitelman koko käyttäjäpolun huolellisesti uudestaan.  Olemme aloittaneet uudelleensuunnittelun etsimällä ratkaisuja muun muassa responsiivisuuden parantamiseen ja värikontrasteihin. Seuraavaksi keskitymme saavutettavuuden näkökulmasta siihen, miten opintosuunnitelman rakennetta muokataan esimerkiksi lisäämällä opintojaksoja ja kokonaisuuksia.

Saavutettavuus Sisun uusien toiminnallisuuksien kehityksessä

Huomioimme saavutettavuuden uusien opiskelijan käyttöliittymän toiminnallisuuksien suunnittelussa ja kehityksessä. Syksyllä 2022 julkaisimme opiskelijan käyttöliittymään laajoja avoimen yliopiston toiminnallisuuksia. Toiminnallisuuksien saavutettavuutta auditoitiin helmikuussa 2023. Auditoinnissa todettiin, että avoimen yliopiston toiminnallisuudet ovat kokonaisuutena hyvinkin saavutettavia. Auditoinnissa tehtiin monia hyviä huomioita, joiden avulla parannamme avoimen yliopiston kokonaisuutta entisestään.

Teknisen saavutettavuuden lisäksi keskitymme kielelliseen saavutettavuuteen, johon olemme hankkineet lisäosaamista koulutuksen kautta. Pyrimme rakentamaan yhtenäistä kieltä läpi Sisun eri käyttöliittymien.

Jatkamme saavutettavuuteen panostamista niin Sisun olemassa olevien kuin uusien toiminnallisuuksien osalta. Julkaisemme lisää parannuksia Sisun tulevissa versioissa, jotta kaikki opiskelijat voisivat hyödyntää Sisua yhdenvertaisesti.

Funidata crew
Jaa artikkeli
not a link