PO:n matkassa: Yksi Sisu, monta tuoteomistajaa – yhteiset käytännöt sujuvoittavat arkea

Funidatalaiset
16.8.2023
PO:n matkassa: Yksi Sisu, monta tuoteomistajaa – yhteiset käytännöt sujuvoittavat arkea

Miten tuoteomistaja selviytyy jokapäiväisessä työssään, kun saman tuotteen parissa työskentelee muitakin tuoteomistajia? Lotta-Regina kertoo Tuoteomistajan matkassa –blogissa, kuinka Funidatan kasvu näkyy tuoteomistajan arjessa ja miten tuoteomistajamme kehittävät työtapoja yhdessä.

Olen Lotta-Regina, tietotekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta. Aloitin urani ohjelmistosuunnittelijana, mutta olen luonteeltani enemmän organisaattori ja aloin nopeasti pitää lankoja käsissäni, jotta asiakas sai oikeita asioita oikeaan aikaan. Scrum-termien mukaan olen käytännössä aina ollut tuoteomistaja, vaikka tittelini on vaihdellut projektipäälliköstä järjestelmäkonsulttiin. Ennen Sisua olen ollut tekemässä sosiaalialan asiakashallintajärjestelmää ja varastonhallintajärjestelmää.

Olin Funidatan Tampereen toimipisteen ensimmäisiä työntekijöitä, ja aloitin Ahmat-kehitystiimissä toisen tuoteomistajan työparina. Pian meitä oli Tampereella sen verran, että meistä voitiin perustaa kokonainen Ilvekset-kehitystiimi. Tiimin tuoteomistajana pidän huolen siitä, että tikettien kuvaukset ovat kunnossa ja tekeminen on priorisoitu tiimin tavoitteet ja Sisu-kehityksen roadmap huomioiden. Näin tiimillemme muodostuu selkeä työjono siitä, mitä meiltä seuraavaksi odotetaan.

Millaista oli aloittaa Sisu-tuoteomistajan hommat?

Olin edellisessä työpaikassani 14 vuotta, ja siinä ajassa sokaistuu ajattelemaan, että kaikkialla toimitaan samalla tavalla. Aiemmassa työpaikassani meillä oli sovitut toimintatavat asioille, jotka leikkasivat yli tiimirajojen. Funidatallakin yritin aluksi imeä muilta tuoteomistajilta tällaisia toimintatapoja, mutta pian huomasin, että Sisun eri kehitystiimeillä ja tuoteomistajilla oli hyvin erilaiset tavat toimia. Funidata on kasvanut nopeasti, jolloin kehitystiimejä on tullut lisää ja tiimien käytännöt ovat eriytyneet entisestään.

Funidatalaisilla on yhteinen tahtotila viedä asioita eteenpäin ja luoda yhteisiä käytäntöjä. Tällä hetkellä etsimme tuoteomistajien kesken punaista lankaa kehityksen hallintaan. Keskitymme tikettikäytäntöihin, versiotyöskentelyyn ja yhteistyöhön Customer Success -tiimin kanssa. Olen aina ollut aktiivinen toimintatapojen kehittäjä, ja minusta on ollut mukavaa tuoda näkökulmia työn raamien luomiseen aiemman kokemukseni kautta.

Mitä käytäntöjä tuoteomistajat ovat viilanneet viime aikoina?

Sisusta toimitetaan muutama versio vuodessa. Me tuoteomistajat teemme versiosuunnittelutyötä tiiviissä yhteistyössä, mutta versiokehityksen ajan jokainen tuoteomistaja vastaa itsenäisesti oman tiiminsä kehityksestä ja päätöksenteosta. Sisu on niin laaja kokonaisuus, ettei yksittäinen tuoteomistaja voi hallita sitä kokonaan. Siksi on hienoa, että meille on juuri perustettu kehitystä tukeva Kettu-tiimi, jossa työskentelee Sisun alkuperäisiä tuoteomistajia. Me tuoreemmat tuoteomistajat voimme ammentaa tietoutta Ketuilta ja näin kasvattaa omaa ymmärrystämme Sisusta pala palalta.

Versiotyöskentelyä liippaa tuoteomistajien yhteistyö Kärppien eli Customer Success -tiimin kanssa. Kärpät ovat linkki asiakkaisiin, ja saamme heiltä tärkeitä huomioita nykyisestä tuotteesta, kehitykseen tarvittavista uusista ominaisuuksista sekä virhetilanteista, joita käyttäjät ovat kohdanneet. Funidatalla on useita isoja asiakkaita, joiden tarpeisiin pyrimme vastaamaan yhtenevällä ratkaisulla. Pidämme Kärppien kanssa työpajoja luodaksemme ohjenuorat sille, millaista tietoa tuoteomistajat tarvitsevat Kärpiltä ja päinvastoin, jotta voimme yhdessä vastata asiakkaiden eriäviinkiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Käytämme Jiraa kehitystyön hallintaan. Kuluneen vuoden aikana olemme luoneet Jiran käytölle ohuen, tiimit läpäisevän prosessin, jota voimme kehittää eteenpäin. Olemme sopineet, mitä Jira-tikettien tulee sisältää, jotta ne ovat ymmärrettäviä ja tiettyyn kokonaisuuteen liittyvät tiketit ovat haettavissa myöhemmin. Olemme luoneet tiketeille selkeän eri tilojen polun, jonka jokainen tiketti kulkee tiketöinnistä kehityksen ja testauksen kautta asiakkaalle päivitettäväksi. Sovittujen toimintatapojen myötä jokaisen on mahdollista hakea omiin tarpeisiinsa sopivat Jira-näkymät.

Mikä Sisu-tuoteomistajan työssä on ollut haastavaa ja mikä parasta?

Omaan työhöni lisähaastetta tuo se, että työskentelen eri kaupungissa kuin muut tuoteomistajat ja maantieteellinen etäisyys korostaa toimintatapojen ja prosessien merkitystä. Erinäisten palaverien ja työpajojen avulla pysyn kärryillä siitä, mitä Sisun tuleviin versioihin on suunnitteilla. Nyt kun olemme luoneet tuoteomistajien kesken toimivat perusprosessit, pidämme aika ajoin retrospektiivejä, joissa mietimme, mitä voisimme tehdä vielä paremmin.

Funidatalla on mahtavaa, että muotoilemme yhdessä tapaamme toimia ja kehitysideat otetaan avoimesti vastaan. Olen aina saanut apua työhöni, kun olen sitä tarvinnut. Meillä on hyvä yhteishenki, ja olen päässyt alusta asti mukaan porukkaan. Minulla onkin juuri tullut täyteen vuoden huikea matka funidatalaisena.

Aiemmat PO:n matkassa –blogitekstimme:

No items found.
Jaa artikkeli
not a link