Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2022

Saavutettavuus
5.12.2022
Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2022

Tässä kirjoituksessa käymme läpi Sisun saavutettavuustyön etenemistä syksyllä 2022 ja kerromme suunnittelussa ja kehityksessä olevista kokonaisuuksista.

Syksyn Sisu-kehitykseemme on mahtunut kaksi uutta versiota, Sisu 2.9 ja 2.10, joista jälkimmäinen julkaistaan joulukuussa. Kumpikin versio sisältää tuttuun tapaan parannuksia Sisun saavutettavuuteen. Parannamme aktiivisesti olemassa olevien toiminnallisuuksien saavutettavuutta ja huomioimme saavutettavuuden opiskelijan käyttöliittymän uusien toiminnallisuuksien suunnittelussa ja kehityksessä.

Opintojaksoesitteen käyttö sujuu ruudunlukijalla

Opintojaksoesite on olennainen toiminnallisuus opintojen suunnittelussa, sillä sieltä opiskelija löytää tiedon esimerkiksi opintojakson sisällöstä, tavoitteista ja esitietovaatimuksista. Esitteen saavutettavuusparannukset ovat olleet keskeisessä osassa syksyn kehitystyötä. Olemme muun muassa ottaneet esitteellä käyttöön komponentit, joista ruudunlukija pystyy lukemaan tiedot oikein ja oikeassa järjestyksessä. Näiden ja muiden parannusten ansiosta esitteen ruudunlukukäyttö onnistuu ja sen sisältöä voi navigoida näppäimistöllä.

Opiskelija voi avata esitteen opintojaksohaun kautta tai suoraan opintosuunnitelmasta. Haun kautta esite aukeaa uuteen välilehteen ja opintosuunnitelmasta modaali-ikkunaan. Eri paikoista aukeavat esitteet ovat teknisesti eri elementit, ja siksi parannukset tehtiin kumpaankin näkymään erikseen. Haun kautta aukeavan esitteen parannukset on julkaistu korkeakoulujen ympäristöihin, ja opintosuunnitelmasta aukeavan esitteen parannuksia asennetaan versiossa 2.10.  

Suunnittelemme esitteen Suoritustavat-välilehden parannukset opetukseen ilmoittautumisen ja opintosuunnitelman parannusten yhteydessä, sillä suoritustavat linkittyvät tiiviisti kumpaankin kokonaisuuteen. Näin voimme julkaista parannuksia käyttäjille järkevinä kokonaisuuksina.

Haku-välilehden rajaustekijät saavutettaviksi

Keväällä 2022 työstimme opiskelijan käyttöliittymän Haku-välilehden saavutettavuutta. Tuolloin keskityimme itse hakutoiminnallisuuden ja sen tulosten saavutettavuuteen. Syksyllä vuorossa ovat olleet haun rajaustekijät. Toteutimme esimerkiksi saavutettavan hakurajauskomponentin, jossa voi valita usean hakua rajaavan tekijän kerralla.

Yksi haun rajaustekijöistä on järjestäjävalikko, joka on käytössä myös esimerkiksi hallintohenkilön opintojakso- ja toteutushaussa. Valikon rakenteesta tehtiin skaalautuva ja puumainen, jotta sen sisältöä voi selata sekä työpöytänäytöillä että kännykkäruuduilla. Puurakenteella ja teksteillä pyrimme esittämään selkeämmin, miten valikossa valitaan pelkkä ylätason organisaatio tai sen kaikki aliorganisaatiot.

Kuvaavat tekstivastineet ikoneille ja monikäyttöinen kohdistustyyli

Opiskelijan Omat tiedot -välilehdelle on tehty useita pienempiä saavutettavuusparannuksia, joita jatketaan myös ensi vuoden alussa. Olemme muun muassa korjanneet näkymän kontrasteja WCAG-standardien mukaisiksi ja lisänneet sarakeotsikoita ruudunlukijakäyttöä helpottamaan.

Olemme päivittäneet Sisun ikonit käyttämään saavutettavaa SVG-ikonia. Ennen päivitystä ruudunlukijat eivät osanneet lukea ikoneita oikein. Päivityksen yhteydessä olemme lisänneet kuvaavat tekstivastineet kaikille ikoneille, jotka sisältävät tietoa tai muuta toiminnallisuutta.

Sisun yleinen kohdistustyyli paranee Sisu 2.10:ssä, jolloin näkevä näppäimistökäyttäjä pystyy havaitsemaan, mikä kohde Sisussa on kohdistettuna. Olemme huomioineet ennakkoon tulevan WCAG 2.2 -kriteeristön tiukempia vaatimuksia suunnittelu- ja kehitystyössä. Kriteeristön mukaan näkyvän kohdistuksen kontrastin suhde kohdistettuun kohteeseen ja sen ympäröivään taustaan sekä itse kohdistustyylin kontrastin ja koon pitää olla suurempi.

Kriteerit huomioiden pyrimme toteuttamaan moni- ja yleiskäyttöisen kohdistustyylin. Näin vältyimme kehittämästä ja hallinnoimasta mukautettuja kohdistustyylejä. Mikä tärkeintä, käyttäjän näkökulmasta kohdistustyyli näyttää aina samalta ja tunnistettavilta läpi Sisun. Uusi kohdistustyyli päivittyy Sisuun osissa, joten järjestelmässä saattaa vielä esiintyä vanhaakin kohdistustyyliä.

Suunnittelemme ilmoittautumisen ja opintosuunnitelman uudestaan

Opetukseen ilmoittautuminen on yksi Sisun keskeisimmistä toiminnallisuuksista, ja uudistamme sen saavutettavuuden ja käytettävyyden näkökulmasta. Ensimmäisenä luomme opiskelijan käyttöliittymään saavutettavan ilmoittautumisvälilehden, jolla opiskelija näkee ilmoittautumistensa kokonaistilanteen ja etenee ilmoittautumiseen.

Välilehti on suunniteltu, ja se on tällä hetkellä koodattavana. Julkaisemme opetukseen ilmoittautumisen uudistuksen toimivina kokonaisuuksina, joten välilehti ei tule Sisu 2.10:ssä tuotantokäyttöön. Ilmoittautumisvälilehden jälkeen suunnittelemme sen linkitykset jo olemassa oleviin toiminnallisuuksiin sekä suoritustapojen valinnan parannukset.

Lisäksi suunnittelimme opintoja, kuten opintojaksoja ja toteutuksia, kuvaavat laatikot uudestaan, jotta ne olisivat saavutettavia esimerkiksi värien ja ruudunlukijakäytön kannalta. Laatikkokomponentin ensimmäinen versio on tällä hetkellä kehityksessä. Uudet laatikot otetaan ensimmäiseksi käyttöön ilmoittautumisvälilehdellä.

Olemme myös aloittaneet opiskelijan opintosuunnitelman ja viestien parannusten suunnittelun. Yksi tiedostettu haaste on saada nykyinen tietomassa toimimaan niin, että se on ohjelmallisesti luettavissa loogisesti esimerkiksi ruudunlukijalla. Parannusten ohessa pyrimme korjaamaan käytettävyyteen liittyviä bugeja.

Design Systemin ja uusien toiminnallisuuksien kehitys etenee

Viime kuukausina olemme kehittäneet Funidatan Design Systemiä eli niin sanottua tyylikirjastoa, johon olemme luoneet perustuksia muun muassa välistysten ja typografian osalta. Parhaillaan työn alla ovat värit. Hyödynnämme Design Systemiä, kun suunnittelemme komponentteja uudestaan saavutettavuuden näkökulmasta. Ensimmäisten komponenttien toteutus on jo aloitettu. Lisäksi yhteistyömme Eficoden saavutettavuusasiantuntijan kanssa jatkuu tiiviinä.

Samalla kun saavutettavuusparannukset Sisun olemassa oleviin toiminnallisuuksiin etenevät, huomioimme saavutettavuuden opiskelijan käyttöliittymän uusien toiminnallisuuksien kehityksessä. Esimerkiksi tänä syksynä suunniteltu ja kehitetty avoimen yliopiston ostoputki on suunniteltu saavutettavaksi. Jatkamme työtä Sisun saavutettavuuden eteen suunnittelu- ja kehitystyössä sekä parantamalla omia prosessejamme, jotta kaikki opiskelijat voisivat hyödyntää Sisua yhdenvertaisesti.

Aiemmat kirjoituksemme Sisun saavutettavuudesta

Sisun saavutettavuustyön edistyminen keväällä 2022
Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021
Syksyn 2021 ensiaskeleet saavutettavuudessa
Tiedote Avin päätöksestä HY:n Sisusta tehtyyn saavutettavuuskanteluun
Katsaus Sisun saavutettavuuteen kautta aikojen

Funidata crew
Jaa artikkeli
not a link