Sisun saavutettavuustyön edistyminen keväällä 2022

Saavutettavuus
7.6.2022
Sisun saavutettavuustyön edistyminen keväällä 2022

Tässä kirjoituksessa käymme läpi Sisun saavutettavuustyön etenemistä keväällä 2022 ja kerromme suunnittelussa ja kehityksessä olevista kokonaisuuksista.

Teemme jatkuvaa työtä Sisun saavutettavuusparannusten eteen omana kehityshankkeena ja osana normaalia kehitystyötämme, jotta jokainen käyttäjä pääsisi hyödyntämään Sisua tasa-arvoisesti.

Saavutettava opintojaksohaku ja automaattinen aikakatkaisu

Yksi kevään 2022 isoista saavutettavuuden kehityskohteista on ollut opiskelijan opintojaksohaku. Hakutoiminnallisuus on yksi opiskelijan käyttöliittymän viidestä päänäkymästä, joten kyseessä on merkittävä parannus. Haku eroaa muista Sisun toiminnallisuuksista siinä, ettei sen käyttö vaadi korkeakoulun käyttäjätunnuksia. Koska parannuksia tehdään koko näkymään ja sen komponentteihin, on työssä huomioitava sekä näkymän rakenteen että yksittäisten komponenttien toimivuus.

Erotimme Sisun versiossa 2.7 rajaustekijävalikon hakutoiminnallisuudesta ja lisäsimme sivulle hyppylinkin ja murupolun. Tekstillä haettaessa haku käynnistetään enterillä tai Hae-nappia painamalla, kun vähintään kolme merkkiä on annettu. Haku pelkkiä rajaustekijöitä käyttäen on myös mahdollista. Lisäksi teimme saavutettavuus- ja käytettävyysparannuksia hakutulosten näyttämiseen.

Jatkamme edelleen opintojaksohaun saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamista haun rajaustekijöihin keskittyen. Samalla käännämme toiminnallisuudet uudelle Angular-ohjelmistokehykselle, mikä vie aikaa.

Asennamme Sisun version 2.8 asiakaskorkeakoulujemme tuotantoympäristöihin kesäkuussa. Versiossa julkaisemme automaattisen aikakatkaisun, joka täyttää WCAG-kriteerin 2.2.1. Kun käyttäjän istunto Sisussa on vanhenemassa, ilmoitetaan hänelle saavutettavasti, että hänet kirjataan ulos tietyn ajan kuluttua. Ilmoitus antaa myös vaihtoehdon jatkaa Sisun käyttöä.

Muita kevään 2022 saavutettavuusparannuksia

Opiskelijan käyttöliittymän parannukset ovat Sisun saavutettavuustyössä etusijalla. Olemme toteuttaneet seuraavat parannukset opiskelijan käyttöliittymään:

  • Näppäimistöllä liikkumista välilehtien välillä on parannettu.
  • Fokus menee modaali-ikkunoissa niiden alkuun, jotta näppäimistöllä navigointi on helpompaa.
  • Ruudunlukuohjelmat huomioivat Sisun saapuneet viestit paremmin. Kun käyttäjä navigoi Viestit-välilehden kohdalle, ilmoitetaan ruudunlukuohjelmalle saapuneiden viestien määrä.
  • Opiskelijan omiin tietoihin on luotu oma välilehti hylätyille ja vanhentuneille suorituksille ruudunlukijakäytön parantamiseksi. Ennen hylätyt ja vanhentuneet suoritukset löytyivät pudotusvalikosta, johon ei päässyt ruudunlukijalla käsiksi.
  • Käyttäjä voi siirtyä suoraan sivun pääsisältöön hyppylinkillä. Parannus asentuu tuotantoon kesäkuisessa versiossa Sisu 2.8.

Olemme tehneet myös parannuksia, jotka koskevat kaikkia Sisun käyttöliittymiä. Seuraavat parannukset asentuvat korkeakoulujen tuotantoympäristöihin versiossa 2.8:

  • Alertit eli Sisun alkuun tulevat ilmoituspalkit eivät enää sulkeudu automaattisesti.
  • Uuteen välilehteen tai ikkunaan avautuvista linkeistä ilmoitetaan ruudunlukijalle ohjelmallisesti.
  • Navigaation otsikot on muutettu saavutettavammiksi, jolloin kaikki sivut eivät enää näy samannimisinä selaimen välilehdillä ja sivuhistoriassa.

Kehityksessä ja suunnittelussa olevat saavutettavuusparannukset

Kuten ylempänä mainitsimme, opintojaksohaun saavutettavuusparannusten kehitystyö on tällä hetkellä käynnissä. Avoimen kehitystiimi puolestaan työstää avoimen yliopiston opintojen selaamista, ja olemme esitelleet asiakaskorkeakouluillemme avoimen yliopiston opintojen ostamisen käyttöliittymäsuunnitelmia. Huomioimme saavutettavuuden vahvasti kaikessa avoimen yliopiston suunnittelu- ja kehitystyössä.

Saavutettavuusparannukset näkyvät myös käyttöliittymäsuunnittelijoidemme työpöydällä. Opintojaksoesitteelle on tiedossa pieniä saavutettavuusparannuksia. Suunnittelimme esitteen otsikkoalueen lähes kokonaan uudelleen. Otsikkoalueen suunnittelupäätöksiin vaikutti merkittävimmin elementtien lukujärjestys, joka on erityisen tärkeä ruudunlukukäyttäjille. Vanha toteutus nojautui visuaalisiin elementteihin eikä lukujärjestys ollut saavutettava, sillä olennaisin tieto eli opintojakson nimi luettiin vasta monen muun tiedon jälkeen.

Olemme aloitelleet Sisun ilmoittautumisprosessin parannusten pohdintaa. Touko-kesäkuun vaihteessa olemmekin järjestäneet ilmoittautumisen prototyyppien käytettävyystestausta. Ilmoittautuminen on yksi Sisun ydinprosesseista, ja sen uudelleensuunnittelu on tehtävä harkiten.

Saavutettavuus on merkittävä osa päivittäistä työtämme

Viime saavutettavuustekstissämme kerroimme yhteistyöstämme Eficoden kanssa, ja tänä vuonna yhteinen tekemisemme on tiivistynyt entisestään. Eficoden asiantuntija käy läpi käyttöliittymäsuunnitelmiamme ja tikettejämme saavutettavuusnäkökulmasta, ja saamme häneen nopeasti yhteyden Slackissamme saavutettavuuskysymyksiin keskittyvällä kanavalla. Lisäksi asiantuntija on tehnyt ohjelmistokehittäjillemme WCAG 2.2 -kriteeristön huomioivan muistilistan, mikä tukee saavutettavuuden vakiinnuttamista tiiviiksi osaksi prosessejamme.

Sisäisesti pyrimme tekemään laajempia parannuksia, joilla muutamme tekemistämme entistä ketterämmäksi ja helpotamme tuotteidemme käytettävyyttä ja ylläpidettävyyttä. Otamme saavutettavuuden huomioon luonnollisena osana yleisprosessiemme kehitystä. Alamme rakentaa Funidatan omaa design systemiä ja mietimme, miten voisimme siirtyä kohti yleiskäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu ja toteutettu saavutettaviksi. Lisäksi tarkoituksenamme on parantaa dokumentaatiota ja työn etenemisen seurantaa sekä hahmottaa, minkälaista tietoa meillä kaivataan sisäisesti saavutettavuudesta.

Aiemmat kirjoituksemme Sisun saavutettavuudesta

Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021
Syksyn 2021 ensiaskeleet saavutettavuudessa
Tiedote Avin päätöksestä HY:n Sisusta tehtyyn saavutettavuuskanteluun
Katsaus Sisun saavutettavuuteen kautta aikojen

Saavutettavuusmaininnat Sisun versioblogeissa

Sisun versio 2.8
Sisun versio 2.7
Sisun versio 2.6
Sisun versio 2.5
Sisun versio 2.3


Funidata crew
Jaa artikkeli
not a link