UniHow – Laadukkaampaa oppimista ja opettamista

UniHow – laadukkaampaa oppimista ja opettamista

UniHow on digitaalinen reflektointi- ja palautejärjestelmä, joka perustuu yliopistopedagogiseen teoriaan ja tutkimukseen. UniHow mahdollistaa tietoon perustuvan koulutusohjelmien kehittämisen opiskelijoiden vastausten ympärille.

UniHow’n hyödyt ovat moniulotteisia

UniHow yhdistää opiskelijan reflektiojärjestelmän, oppimisen tuen työkalun, koulutuksen laadunhallinnan välineen ja erilaiset näihin liittyvät palautejärjestelmät yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. HowULearn -kysely mahdollistaa koulutusten ja opetuksen kehittämisen laadukkaammaksi kyselyn vastausten perusteella. Kyselyyn vastattuaan, opiskelijat saavat yksilöllistä tukea ja apua opiskelunsa kehittämiseen. Lisäksi opettajat saavat tietoa siitä, millaisia opiskelijoita ryhmätasolla heidän opetukseensa osallistuu ja voivat näin ottaa erilaiset opiskeluprosessit huomioon opetuksessa. Korkeakoulu saa helposti luettavia raportteja opiskelijoista ryhmätasolla. UniHow’n avulla voidaan myös tutkia tarkemmin opiskelijoiden kokemusta akateemisesta laadusta ja löytää tieteenalakohtaisia eroja opetuksen laadun kehittämisessä.

UniHow on integroitavissa opintohallinnon järjestelmiin, mikä mahdollistaa laajan tulosten analysoinnin ja jatkokäsittelyn muun muassa tutkimuksen tekoa varten.

Lue lisää UniHow'sta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää tuotteistamme