Sisun käytettävyys opiskelijoiden tutkimuskohteena

Design
18.1.2022
Sisun käytettävyys opiskelijoiden tutkimuskohteena

Opintojaksoyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa johdatti opiskelijat erilaisiin käytettävyysmenetelmiin ja Sisun tutkimiseen.

Syksyllä 2021 pääsimme tutustumaan Sisun loppukäyttäjien havaintoihin aitiopaikalta, sillä aloitimme opintojaksoyhteistyön Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa. Erilaisiin käytettävyysmenetelmiin opintojaksolla tutustuneet opiskelijaryhmät tutkivat Sisun opiskelijakäyttöliittymän käytettävyyttä ja kasasivat havainnoistaan raportit, jotka toimitettiin kootusti meille. Onnistunut yhteistyö oli oppimiskokemus niin meille kuin opintojakson opiskelijoille.

Käytettävyysmenetelmät tutuiksi Sisua tarkastelemalla

Opintojaksoyhteistyömme Tampereen yliopiston kanssa toteutettiin opintojaksolla Usability Evaluation Methods. Kyseinen opintojakso sisälsi laajan katsauksen käytettävissä oleviin käytettävyysmenetelmiin, joista kahta käsiteltiin tarkemmin toimeksiantajan käytännön työn avulla. Sisua tarkasteli opintojaksolta 13 eri opiskelijaryhmää, joista jokainen ryhmä toteutti heuristiset arviot ja käytettävyystestit.

Heuristisissa arvioissaan opiskelijaryhmät hyödynsivät käyttöliittymien kehittämisen yhteydessä laadittuja yleisiä käytettävyyden ohjeistoja ja säännöstöjä, joihin lukeutuu esimerkiksi Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilista. Ryhmät kävivät läpi Sisun opiskelijakäyttöliittymää ja tarkistivat, noudattaako käyttöliittymä ohjeistossa mainittuja käytettävyysperiaatteita. Näitä periaatteita ovat esimerkiksi käyttäjän avustaminen virheiden kanssa, opasteet ja johdonmukaisuus. Opiskelijoiden raportteihin listaamat huomiot kuvien kera auttavat meitä funidatalaisia ymmärtämään käyttäjien kohtaamia haasteita.

Käytettävyystesteihin opiskelijat osallistivat joko opintojakson tai omien kontaktien kautta saatuja testihenkilöitä. Tehtävät, jotka ryhmät asettivat käytettävyystestiensä testihenkilöille, keskittyivät keskeisimpiin toimintoihin Sisun opiskelijakäyttöliittymässä. Testihenkilöä voitiin tehtävässä esimerkiksi pyytää luomaan uusi opintosuunnitelma. Testien lisäksi opiskelijat haastattelivat testihenkilöitä tai keräsivät heiltä kyselyn avulla tietoa käyttökokemuksesta ja tyytyväisyydestä järjestelmään.

Arvokkaat havainnot tukevat Sisun jatkokehitystä

Opiskelijoiden tekemien heurististen arvioiden ja käytettävyystestien kautta saatiin niin positiivisia havaintoja kuin ajatuksia kehitettävistä kohteista. Löydökset keskittyivät pääasiassa Sisun yleisimpiin opiskelijan näkymiin kuten Opintojen rakenne- ja Ajoitus-näkymiin. Lisäksi opiskelijat tekivät yleishuomioita liittyen esimerkiksi ohjeistukseen ja järjestelmän käyttäjälle antamaan palautteeseen. Halukkaat opiskelijaryhmät saivat myös mahdollisuuden esitellä tekemiään havaintoja etäyhteyden välityksellä suoraan kehitystiimille. Oli hienoa päästä kuulemaan tuloksista myös ”livenä” ja keskustelemaan käyttäjien kanssa.

Opiskelijoiden havainnot antavat arvokkaita näkökulmia Sisun suunnittelu- ja kehitystyöhön. Raportit ovat Funidatalla sisäisesti kaikkien saatavilla eli jokaisen Sisun parissa työskentelevän on mahdollista päästä tutustumaan havaintoihin. Lisäksi olemme listanneet kehitettäviä kohteita näkymäkohtaisesti taulukkoon suunnittelun ja kehityksen tueksi. Näin voimme Sisun kehityksessä esimerkiksi pohtia, mitä kehityskohteita voisimme ottaa huomioon jo suunnittelupöydällä olevissa suunnitelmissa ja mitä ohjeistuksia tulisi tarkentaa, jotta suunnitellun toteutuksen logiikka ja käyttäjä saataisiin lähemmäksi toisiaan.

Etäaikana opintojaksoyhteistyö Zoomin välityksellä oli hieno tapa päästä työskentelemään opiskelijoiden ja käyttäjien kanssa sekä saada tärkeää informaatiota, jotta voimme kehittää entistä parempaa järjestelmää!

Anna
UI/UX Designer
Jaa artikkeli
not a link