Miten tuottaa laadukasta pilvipalvelua? SaaS on meille muutakin kuin ylläpitoa

Ohjelmistokehitys
15.11.2021
Miten tuottaa laadukasta pilvipalvelua? SaaS on meille muutakin kuin ylläpitoa

Funidatan SaaS-palvelussa yhdistyvät laadukas pilvipalveluiden tuotanto, matalan kynnyksen tukipalvelut asiakkaille ja aito yhteistyö.

Aiemmassa blogissamme avasimme Sisun seitsemän kehitysvuoden ajalta kertyneitä ajatuksia, jotka toimivat pohjana hyvän SaaS-palvelun toimittamiselle. Wikipedia määrittelee SaaS-palvelun seuraavasti: “Software as a Service (lyh. SaaS) tarkoittaa ohjelmiston jakelumallia, jossa palvelun tarjoaja ylläpitää sovellusohjelmistoa palvelimillaan ja tarjoaa palvelua asiakkaille internetin välityksellä.” Me Funidatalla ajattelemme SaaSin tarkoittavan paljon enemmän. Funidatan SaaS-palvelussa yhdistyvät laadukas pilvipalveluiden tuotanto, matalan kynnyksen tukipalvelut asiakkaille ja aito yhteistyö.

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia

Suhtaudumme kehittämiimme palveluihin intohimolla ja suurella sydämellä. Meille on tärkeintä tehdä palvelua loppukäyttäjille, sillä ilman käyttäjiä teknisellä toteutuksella tai muilla palvelun osilla ei tee mitään. SaaS-palvelun toimittajana olemme panostaneet siihen, että asiakkaamme onnistuvat käyttöönotossa ja lopullisessa tuotantokäytössä mahdollisimman hyvin. Yksi osoitus tästä on Customer Success -toiminnan kehittäminen. Toiminnan tavoitteina on ymmärtää asiakkaiden haasteita, auttaa asiakkaita pääsemään tavoitteisiinsa ja tukea heitä tulevaisuudessa eteen tulevien asioiden ennakoinnissa. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja Funidatan kokoisessa yrityksessä toimintaa on kehitettävä vähitellen ja tarkasti suunnitellen.

Palvelutason kuuluu olla timanttista

Timanttinen palvelutaso on meille kunnia-asia, joka pätee kaikkiin tuotteidemme osa-alueisiin. Eniten se näkyy palvelun laadussa, teknisessä toteutuksessa ja toimivuudessa. Priorisoimme loppukäyttäjän mahdollisuuksia käyttää tuotteitamme 24/7, ja pyrimme ajoittamaan harvat ja välttämättömät huoltotoimenpiteet aikoihin, jolloin käyttö on vähäisintä. Sisun toiminta-aika on ollut poikkeuksetta erinomaisella tasolla.

Timanttinen palvelutaso tarkoittaa myös sitä, että seuraamme toimialaamme ja pyrimme ennakoimaan tulevia muutoksia ja tarpeita. Tässä toki tarvitsemme asiakkaidemme apua, joten kommunikaation merkitys korostuu myös palvelutason vaalimisessa. Tietoturvaan ja -suojaan liittyvien uhkien kartoittaminen, toteutumismahdollisuuksien lieventäminen sekä ohjelmakoodin ja alustapalvelujemme pitäminen ajan tasalla ovat standarditoimintaa. Pidämme samoja periaatteita suuressa arvossa Funidatan palveluiden laajentuessa ja palvelualustan rakentuessa. Kuten aina ennenkin, tekemisemme keskiössä on loppukäyttäjän käyttökokemus, ja palveluiden integraatiota toisiinsa kehitetään tätä näkökulmaa silmällä pitäen.

Kommunikoimme asiakkaidemme kanssa päivittäin eri kanavissa

SaaS-palvelun toimittajana runsas kommunikaatio asiakkaidemme kanssa on meille luonnollisesti tärkeää. Oivallisia esimerkkejä tavoistamme pitää yhteyttä asiakkaisiimme ovat vakioituneet ryhmät ja niiden tapaamiset, dokumentaatio ja yhteistyöalustat, joihin tietoja päivitetään. Palaute on merkittävä kommunikaation muoto eikä mikään organisaatio saati palvelu kasva oikeaan suuntaan ilman rakentavaa palautetta. Pyrimme tältäkin osin kuuntelemaan asiakkaitamme ja loppukäyttäjiämme mahdollisimman paljon. Palautetta ei voi koskaan kerätä liikaa!

Ongelmatilanteissa Funidatan asiantuntijat ovat lähellä ja välittömästi saatavilla useiden eri viestintäkanavien välityksellä. Perinteisen sähköpostin lisäksi apua saa sekä puhelimitse että Slackin kanavilla. Apua saa samoja kanavia pitkin myös haasteisiin rajapintojen käytössä tai vaikkapa Sisun kattavan auditoinnin penkomiseen.

Mari
CPO
Toni
CTO
Jaa artikkeli
not a link