Syksyn ensiaskeleet saavutettavuudesta

Saavutettavuus
8.9.2021
Syksyn ensiaskeleet saavutettavuudesta

Avaamme blogissamme Sisun saavutettavuuden eteen tehtävää työtä ja kerromme, mitkä ovat olleet syksyn ensiaskeleet saavutettavuudesta.

Lämpötilojen pudotessa ja iltojen pimentyessä voimme pikkuhiljaa todeta syksyn saapuneen. Iloksemme olemme saaneet toivottaa useita uusia työkavereita tervetulleeksi taloon ja etenemme kohti lähi- ja etätyöskentelyä yhdistelevää hybridimallia. Syyskuussa asennamme Sisu 2.4 -väliversion asiakkaidemme tuotantoympäristöihin. Versiossa otetaan käyttöön uusi opiskeluoikeuden tilahistoria, jota asiakkaamme ovat parin viikon ajan testanneet uusissa staging-ympäristöissä.

Sisun saavutettavuus on ollut oikeutetusti tapetilla, ja toukokuussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Helsingin yliopiston Sisun saavutettavuuspuutteista. Olemme suunnitelleet vuoden 2022 roadmapia, jolla saavutettavuus on yksi kolmesta isosta kokonaisuudesta, jotka ovat keskeisessä asemassa. Avaamme jatkossa Sisun saavutettavuuden eteen tehtävää työtä enemmän blogissamme. Yksittäisten saavutettavuuteen liittyvien blogipostausten lisäksi tulemme kertomaan saavutettavuuskuulumiset lyhyesti Sisun uuden version esittelypostauksissa. Voit tutustua Sisun saavutettavuuden aikajanaan ja tilanteen taustoihin aiemmassa blogipostauksessamme.

Yhdessä analysoimalla kohti alustavia saavutettavuussuunnitelmia

Elokuun lopussa kokoonnuimme Teamsiin yhteiseen saavutettavuuspalaveriin, jossa kartoitimme vaihtoehtoisia ratkaisuja toteutuksen ja teknisten asiantuntijoiden näkökulmasta. Tarkoituksena ei ollut tehdä päätöstä siitä, minkä ratkaisuvaihtoehdon valitsemme, vaan kerätä tietoa. Jakauduimme ryhmiin, joissa teimme SWOT-analyysin kahdesta eri esimerkkivaihtoehdosta paneutuaksemme eri ratkaisujen hyviin ja huonoihin puoliin. Lisäksi ryhmissä sai halutessaan esittää uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Syntyneistä analyyseistä ja ryhmien kirjaamista yleisistä saavutettavuutta koskevista huomioista keskusteltiin lopuksi yhteisvoimin.

On tärkeää vaihtaa ajatuksia läpi tiimirajojen. Kommentteja hyödyntäen teimme alustavia suunnitelmia saavutettavuuden kehittämiseen. Tavoitteenamme on ensisijaisesti parantaa opiskelijoiden käyttöliittymän saavutettavuutta. Tunnistamme kiireellisimpien käyttötapauksien kautta ne toiminnallisuudet ja näkymät, jotka ovat helposti päivitettävissä Sisun nykytoteutukseen ja ne, jotka tulisi suunnitella uudestaan. Tarvittaessa teemme sisäiseen käyttöömme responsiivisen, saavutettavan ja toiminnallisuuksiltaan riisutun version, jolla pääsemme alkuun näkymäkohtaisesti. Tällä tavalla kehitettyjä näkymiä saatetaan julkaista beta-muodossa käyttäjäpalautteen keräämistä varten.

Syksyllä tarkoituksenamme on hakea yhteistyökumppaneita, kehittää omia työtapojamme tukemaan saavutettavuuden parantamista, luoda suunnitelma kriittisimpien kehityskohteiden toteuttamiseksi ja jatkaa pienempien parannusten tekemistä ja julkaisemista. Ketterässä kehitysmallissamme alustaviin suunnitelmiin ja arvioihin voi tulla muutoksia, sillä parannamme järjestelmää iteratiivisesti ja mietimme asioita uudestaan aina uuden tiedon valossa.

Sopivat työkalut, testaus ja kirjallisuus tukevat muutosprosessia

Kesällä UI/UX-tiimimme on edistänyt suunnittelutyökalun vaihtoa Sketchistä Figmaan. Työkalua vaihtaessa tiimin jäsenet ovat voineet tarkastaa komponentteja ja symboleita saavutettavuuden näkökulmasta. Opiskelijan käyttöliittymää ja ilmoittautumisen käyttäjäpolkua on testattu sisäisesti ruudunlukijalla, jotta saisimme osviittaa mahdollisista ongelmakohdista ruudunlukijaa käyttävien näkökulmasta.

Toimistollemme on kesän aikana saapunut saavutettavuutta käsittelevää kirjallisuutta, jota kaikki saavat vapaasti lainata ja hyödyntää. Lisäksi olemme aktiivisesti osallistuneet saavutettavuustilaisuuksiin ja jakaneet hyödyllistä materiaalia kaikkien saataville saavutettavuuskanavallamme Slackissa.

Sisu on erittäin laaja opetuksen ja opiskelun ydinjärjestelmä, jota on kehitetty vuosien ajan. Massiivista kokonaisuutta, joka koostuu erilaisista toisiinsa vaikuttavista toiminnallisuuksista, ei voida päivittää saavutettavaksi samoilla keinoilla kuin esimerkiksi luettavaa verkkosivua. Toimivien muutosten tekeminen vaatii jatkuvaa eri näkökulmien tarkastelua ja yhdistelyä sekä merkittävää kehityspanosta. Päätöstenteossa avainasemassa on huolellinen suunnittelu, jossa kartoitetaan eri vaihtoehtojen vaikutukset järjestelmään. Saavutettavuus on huomioitava läpi suunnittelu- ja kehitysprosessiemme, jolloin se on koko organisaatiomme ja omistajakorkeakoulujemme yhteinen asia.

Aiemmat blogipostauksemme saavutettavuudesta

Katsaus Sisun saavutettavuuteen kautta aikojen
Tiedote Avin päätöksestä HY:n Sisusta tehtyyn saavutettavuuskanteluun
Sisun versio 2.3

No items found.
Jaa artikkeli
not a link