Tiedote Sisun saavutettavuudesta

Saavutettavuus
22.6.2021
Tiedote Sisun saavutettavuudesta

Tiedote Sisun saavutettavuudesta vastaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen Sisu-järjestelmästä tehdystä saavutettavuuskantelusta.

Sisu-opintotietojärjestelmästä, jota tuotamme omistajakorkeakouluillemme, tehtiin saavutettavuuskantelu Helsingin yliopiston osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon loppuvuodesta 2020. Aluehallintovirasto on nyt tehnyt päätöksensä ja toimittanut sen Helsingin yliopistolle. Helsingin yliopistolle annetaan huomautus digipalvelulain 3 luvun vaatimusten laiminlyönnistä. Sisun saavutettavuuspuutteet on viivytyksettä korjattava vastaamaan digipalvelulain pykälän 7 mukaisia saavutettavuusvaatimuksia, ja käytön estävät puutteet tulee korjata välittömästi.

Me ja Helsingin yliopisto pyydämme anteeksi, että emme ole huomioineet saavutettavuutta riittävästi kehitystyössämme kaikkien käyttäjäryhmien osalta. Painotamme, että Sisun kehityksen ytimessä on aina ollut ajatus kaikkien yhteisestä järjestelmästä, joka on käytössä monilla erilaisilla käyttäjäryhmillä useissa korkeakouluissa ja mahdollistaa saumattoman yhteistyön. Jotta Sisu on voitu ottaa käyttöön pääjärjestelmänä osassa omistajakorkeakouluistamme, on kehityksen resursseja täytynyt kohdistaa tiettyihin toiminnallisuuksiin, joita ilman Sisua ei voisi käyttää pääjärjestelmänä. Järjestelmä ei ole vielä valmis, vaan sitä kehitetään edelleen. Tiedostamme, että Sisu ei ole vielä saavutettava kaikille käyttäjäryhmille, eikä järjestelmän saavutettavuus ole tasolla, johon me tai omistajakorkeakoulumme olisimme tyytyväisiä. Saavutettavuusparannusten eteen tehdään jatkuvaa työtä.

Sisun kehitys aloitettiin jo vuonna 2013. Olemme tarkentaneet saavutettavuudelle alun perin asettamiamme tavoitteita aina lainsäädännön kehittyessä, ja täten saavutettavuus on vahvasti mukana päivittäisessä tekemisessämme. Kaikista uusista toiminnallisuuksista pyrimme tekemään saavutettavia. Suurin haaste järjestelmän tekemisessä saavutettavaksi ovatkin vanhat komponentit ja toiminnallisuudet, jotka on toteutettu projektin alkuvaiheilla ja joita on haastavaa muuttaa saavutettaviksi. Voit tutustua laajaan yleiskuvaan Sisun saavutettavuudesta lukemalla blogikirjoituksemme aiheesta.

Etsimme jatkuvasti lisäratkaisuja Sisun saavutettavuuden kehittämiseen. Jotta pääsemme edistämään saavutettavuuden kehittämistä tehokkaasti, tulemme keräämään tietoa yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Haluamme varmistua siitä, että tehtävät korjaukset täyttävät WCAG-standardin vaatimukset ja ennen kaikkea mahdollistavat Sisun käytön kaikille käyttäjäryhmille.

No items found.
Jaa artikkeli
not a link