Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021

Saavutettavuus
21.12.2021
Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021

Tässä kirjoituksessa käymme läpi Sisun saavutettavuustyön edistymistä ja mitä saavutettavuusparannuksia käyttöliittymään on tehty.

Vuosi 2021 lähestyy loppuaan. Tässä kirjoituksessa käymme läpi, miten Sisun saavutettavuustyö on edennyt viimeisen muutaman kuukauden aikana. Saavutettavuuden eteen tehdään jatkuvaa työtä, ja opiskelijan käyttöliittymän saavutettavuusparannukset ovat etusijalla.

Opiskelijan käyttöliittymän parannukset

Syksyllä 2021 olemme jatkaneet kesällä 2020 aloitettua työtä. Opiskelijan käyttöliittymään on toteutettu seuraavia parannuksia:

  • Ikonit on piilotettu ruudunlukijalta sellaisissa painikkeissa ja linkeissä, joihin liittyy ikoni. Jos ikonit luettaisiin, ne vaikeuttaisivat sisällön ymmärrettävyyttä (aria-hidden)
  • Etusivun ikonit, joiden lukeminen vaikeuttaisi sisällön ymmärrettävyyttä, on piilotettu ruudunlukijalta (aria-hidden)
  • Kaikki muokattavat kentät ja niiden otsikot on yhdistetty ohjelmallisesti
  • Päänavigaation kohdistustyylit on korjattu, eli kohdistus erottuu, kun liikkuu näppäimistöllä tai ruudunlukijalla
  • Navigoinnissa, välilehdillä ja yleisimmissä valikoissa, kuten kielivalikoissa, on korjattu ohjelmallisesti kerrottava tieto siitä, missä elementissä käyttäjä on ja/tai mikä elementti on valittuna (aria-current, aria-selected)
  • Välilehtien saavutettavuutta on parannettu
  • Kielipallot on korjattu toiminnallisuudeltaan saavutettaviksi
  • Avattavat ja suljettavat elementit, kuten pudotusvalikot, on korjattu niin, että käyttäjä voi saada ohjelmallisesti tiedon siitä, että osion voi avata ja sulkea (aria-expanded)
  • Murupolku, joka kertoo linkkipolun avulla käyttäjän sijainnista järjestelmän hierarkiassa, on tehty saavutettavaksi

Lisäksi olemme tehneet parannuksia esimerkiksi värien kontrasteihin. Osa parannuksista asentuu korkeakoulujen tuotantoympäristöihin Sisu 2.6 -versiossa, joka on nyt korkeakoulujen testattavana ja asennetaan tuotantokäyttöön tammikuussa.

Suunnittelussa olevat toiminnallisuudet

Suurempien, kokonaisia näkymiä ja toiminnallisuuksia koskevien parannusten eteen tehtävä työ on ollut käyttäjille osittain näkymätöntä, sillä uudelleensuunnittelu ja parannusten toteuttaminen vie ohjelmistokehityksessä paljon aikaa. Tällä hetkellä suunniteltavana on opiskelijan opintojaksohaun tulosten listaussivu. Ensimmäiseksi olemme kaavailleet parannuksia hakukenttään ja hakutulosten näyttämiseen. Suunnittelemme muutoksia esimerkiksi sivun responsiiviseen asetteluun, sen ohjelmalliseen rakenteeseen ja otsikointiin sekä yksittäisten hakutulosten lukujärjestykseen ja otsikointiin.

Huomioimme saavutettavuuden kaikessa uudessa suunnittelutyössä. Yksi suuren kokoluokan esimerkki tästä on avoimen yliopiston opiskelijan toiminnallisuuksien suunnittelu. Avoimen toiminnallisuuksia suunnitellessa saadaan näkökulmaa myös siihen, miten jo tuotantokäytössä olevia Sisun toiminnallisuuksia voisi parantaa saavutettavuuden osalta. Yksi olennainen toiminnallisuus, jossa avoimesta saatuja näkökantoja pyritään hyödyntämään muuallakin Sisussa, on ilmoittautuminen.

Käyttöliittymäsuunnittelutyökalumme vaihdos Figmaan tukee saavutettavuuden suunnittelutyötä, sillä vaihdokseen liittyy käyttöliittymäkomponenttien saavutettavuuden tarkastamista ja saavutettavuusstandardin mukaisten responsiivisten versioiden miettimistä. Samassa yhteydessä etsimme uusia, tehokkaita tapoja viestiä saavutettavuushuomioista käyttöliittymäsuunnitelmissamme, sillä osa suunniteltavista asioista on ohjelmallisesti toteutettavia eivätkä ne näy visuaalisesti käyttöliittymässä. Suunnittelutyökalun vaihdokseen voi tutustua tarkemmin aiheesta kertovassa blogitekstissämme.

Kasvatamme asiantuntijuuttamme

Eficode Oy on jo aiemmin tehnyt yleisen arvion Sisun opiskelijakäyttöliittymän saavutettavuudesta, ja tänä syksynä yhteistyömme heidän saavutettavuusasiantuntijansa kanssa on tiivistynyt. Eficoden asiantuntija on kommentoinut tarkemmin muun muassa opiskelijan käyttöliittymän Haku-sivun ja avoimen yliopiston käyttöliittymäsuunnitelmia sekä tarkastellut opintosuunnitelmaan liittyviä parannustarpeita. Lisäksi käymme hänen kanssaan läpi saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä jo tehtyjä parannuksia.

Kaikkien tehtyjen saavutettavuusparannusten laatu on tärkeä varmistaa, ja siksi panostamme saavutettavuuden testaamiseen osana testausprosessiamme. Testaajamme ovat perehtyneet aiheeseen muun muassa käymällä läpi saavutettavuuden testaamista Eficoden johdolla.

Isommalla porukalla vuoteen 2022

Olemme halunneet vahvistaa saavutettavuuden eteen tekemäämme työtä rekrytoinnin kautta, ja pian saavutettavuutta päästään edistämään entistä isommalla porukalla. UI/UX-tiimissä on syksyn aikana aloittanut uusi fronttikehittäjä, ja vuoden alussa tiimissä aloittaa uusi käyttöliittymäsuunnittelija. Uusia sisukkaita tyyppejä on liittynyt ja liittyy myös moneen kehitystiimiimme. Saavutettavuus koskettaa koko kehitysprosessiamme, joten uudet käsiparit ympäri organisaatiotamme tulevat olemaan iso etu.

Saavutettavuus huomioidaan luonnollisesti kaikessa jatkossa tehtävässä suunnittelussamme, ja opiskelijan käyttöliittymän saavutettavuusparannukset ovat suuressa roolissa vuoden 2022 Sisu-kehityksen roadmapilla. Panostamme jatkuvasti siihen, että opimme edelleen lisää saavutettavuudesta ja se vakiintuu olennaiseksi osaksi tekemistämme kaikkiin kehitysprosessimme vaiheisiin.

Aiemmat kirjoituksemme Sisun saavutettavuudesta

Sisun versio 2.5
Syksyn 2021 ensiaskeleet saavutettavuudessa
Sisun versio 2.3
Tiedote Avin päätöksestä HY:n Sisusta tehtyyn saavutettavuuskanteluun
Katsaus Sisun saavutettavuuteen kautta aikojen

No items found.
Jaa artikkeli
not a link