Funidata kerää palautetta Sisun käyttäjiltä

Tuotteet ja palvelut
18.11.2020
Funidata kerää palautetta Sisun käyttäjiltä

Funidata mittaa asiakastyytyväisyyttä tamperelaisen Roidun kehittämällä palautejärjestelmällä, jolla saadaan jatkuvaa ja reaaliaikaista tietoa loppukäyttäjien käyttökokemuksesta.

Sisun 1.9-versiossa otettiin käyttöön NPS-kysely. NPS eli Net Promoter Score tarkoittaa suositteluindeksiä eli sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat (loppukäyttäjät) suosittelisivat tuotetta tai palvelua (tässä tapauksessa Sisua). Asiakastyytyväisyyttä mittaamme tamperelaisen Roidun kehittämällä palautejärjestelmällä, jolla saadaan jatkuvaa ja reaaliaikaista tietoa loppukäyttäjien käyttökokemuksesta.

Nyt kun Sisun käyttö on laajentunut, on jatkokehityksen kannalta tärkeää saada palautetta järjestelmän toiminnasta suoraan loppukäyttäjiltä, kuten opiskelijoilta ja opettajilta. Olemme jo pitkään keränneet loppukäyttäjäpalautteita asiakaskorkeakoulujen kautta, mutta meille on tärkeää kuulla loppukäyttäjäkokemuksista myös suoraan. Näin voimme varmistaa, ettei yksikään palaute jää näkemättä, ja ennen kaikkea voimme seurata käyttäjien tyytyväisyyttä reaaliaikaisesti.

Sisu 1.9 -versiossa NPS-kyselyn saa auki Anna palautetta -painikkeesta, joka sijaitsee kaikissa käyttöliittymissä ylänavigaation oikeassa laidassa. NPS-kysely toteutetaan samanlaisena kaikille käyttäjille. Funidata voi tarkastella palautteita korkeakoulukohtaisesti ja/tai käyttäjäryhmittäin. Vastausten perusteella saadaan tietoa eri käyttäjäryhmien kokemuksesta sekä pidemmällä aikavälillä että järjestelmän ominaisuuksien muuttuessa. Jos tuloksissa näkyy esimerkiksi suuria, äkillisiä poikkeamia, pystymme reagoimaan nopeasti ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä myös asiakaskorkeakouluihin.

Funidata kerää palautetta Sisun käyttäjiltä.

”Meille Funidatalla on tärkeää saada jatkuvasti seurattava mittari loppukäyttäjien kokemuksesta oman kehitystyömme tueksi. Haluamme jatkossa osallistaa loppukäyttäjiä entistä enemmän Sisun kehitykseen, sillä saamme heiltä kaikkein arvokkaimman palautteen. Käyttäjien tarpeiden sekä heidän kohtaamiensa ongelmien ymmärtämisen myötä päästään korjaamaan oikeita asioita”, teknologiajohtaja Toni Sallanmaa kertoo.

Palautteita käydään Funidatalla avoimesti läpi eri palavereissa. Haluamme jakaa kyselystä saatua dataa myös korkeakouluille, joten vastauksia tullaan käymään läpi säännöllisesti esimerkiksi projektipäälliköiden kokouksissa ja asiakasohjausryhmässä. Tulokset kerätään ja esitetään käyttäjäryhmätasoisesti, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa palautteista.

Lisätietoja:

Funidata Oy
teknologiajohtaja
Toni Sallanmaa
Puh. 050 360 6485

No items found.
Jaa artikkeli
not a link