Vi bygger smidigare studier med hjälp av teknologi

2016
grundat
70
+
medarbetare i Funidata
5
M
kodrader
100
T
användare

Vi gör ett meningsfullt arbete för att göra studievägarna smidigare

Funidata erbjuder lösningar för digitalisering av studier, undervisning och högskoleadministration. Vårt uppdrag är att göra högskolelivet enklare. Med våra moderna SaaS-tjänster möjliggör vi ett stabilt och smidigt samarbete mellan högskolor. Det ekosystem som vi har byggt upp och i vilket både nuvarande och framtida system inom studiesektorn kan integreras, är basen för framtida innovationer. Tack vare vår servicemodell tillhandahåller vi inte bara system, utan utvecklar våra produkter i samarbete med våra kunder.

Vår passion är att göra meningsfullt arbete för att göra studier och undervisning mer smidigt. Våra användarorienterade studie- och undervisningstjänster skapar tydligare studievägar. Vi löser på studieplaners strukturella knutar, gör korsstudier mer flexibla, underlättar planering av resursallokering och gör det möjligt för högskolor att leda med kunskap. Våra produkter har tiotusentals användare varje dag - det vi gör spelar verkligen roll.

Vision – vart är vi på väg?

Vi på Funidata visar vägen. Vi möjliggör en förändring där fler och bättre förmågor utexamineras från finländska högskolor. Vi medverkar i att bygga upp en hållbar högskolesektor i Finland och i framtiden också internationellt.

Idén om kontinuitet är det centrala i det vi gör. Vi tar hand om funktionssäkerheten och informationssäkerheten i vår molnbaserade samling av tjänster som expanderar. Våra ekosystem och vår expertis utgör en grund som vi tillsammans kan bygga en hållbar högskolesektor på och svara på digitaliseringens behov. Vi nöjer oss inte med det sedvanliga. Vi är stödet för förändring.

Vad gör vi

Applikationsutveckling

Vi producerar, underhåller och utvecklar system och tjänster för högskoleundervisning och -studier och studieadministration.

Experttjänster

Våra framstående experter möjliggör tekniska lösningar av hög kvalitet och högklassiga supporttjänster som till exempel datamigrering.

Tekniska konsulttjänster

Vi är en strategisk partner till undervisning och administration genom att erbjuda tekniska konsulttjänster för våra produkter.

Three colleagues in a meeting in the Funidata office

Våra produkter

Sisu — kärnan i studierna

Sisu är Funidatas huvudprodukt, som revolutionerar högskolevärlden. Sisu är mer än ett studieadministrativt informationssystem. Det är ett kärnsystem för undervisning och studier.

Läs mer

UniHow — lärande och undervisning av högre kvalitet

UniHow är ett digitalt reflektions- och feedbacksystem som baserar sig på universitetspedagogisk teori och forskning. UniHow gör det möjligt att utveckla kunskapsbaserade utbildningsprogram kring studerandes svar.

Läs mer

Into — kontroll över praktik

Into är en tjänst för att hantera högskolepraktik och praktikstöd. Den är utformad som ett arbetsverktyg för studerande, arbetsgivare och högskolor för att hantera praktikprocessen.

Läs mer

Vi letar efter nya medarbetare