Skärm i sikte! Rasti näköpiirissä!

Funidatalaiset
5.9.2018
Skärm i sikte! Rasti näköpiirissä!

Suunnistuksesta ja vähän Sisustakin.

Kartan taitto. K-piste. Ensimmäinen rastiväli. Suunta. Pysäyttävä polku. Vasemman kautta. Matkaan. Kivi havainnoitu. Suon läpi. Polku. Tarkka suunta. 100m. Rasti. Koodi. Leimaus. Kartan taitto. Toinen rastiväli...


Kärnan i orientering är att hitta till målet så snabbt som möjligt. Tyvärr har något geni bestämt att så enkelt kan det inte vara, utan man måste även hitta till flera mellankontroller på vägen. I rätt ordning dessutom! Detta kräver skilda moment för varje mellanrum, samt en helhetsplan som gäller för den totala prestationen. Parallellerna till att planera, producera och publicera en ny Sisu-version är uppenbara.

Före man påbörjar ett mellanrum måste planen vara klar. Vad kommer man att möta på vägen? Är terrängen snabb eller långsam, svår eller lätt, tydlig eller otydlig? Finns det element på vägen som stoppar då man har gått för långt? Finns det delar som man absolut borde undvika? Hur snabbt borde man framskrida i relation till mellanrummets svårighetsgrad och riskfaktor?

Då planeringen är tydlig och klar kan man påbörja delmomentet. Även om planen var klar i början kan det vara lätt att distrahera sig. Till vänster förbi diket ser man en tydlig helhet av tickets som verkar leda åt rätt håll. Om planen är väl utförd är det sällan värt att ändra på den, men undantag finns givetvis. Då man närmar sig kontrollen skall man sakta in och göra noggrant arbete för att undvika söndriga builds och konflikter i sammanslagning. Slutligen kan man med gott samvete stämpla vid kontrollen och påbörja nästa sprint till nästa kontroll.

Efter ett antal kontroller och processer närmar man sig målet. Då man springer på slutrakan kan det vara lätt att glömma att det slutliga resultatet består av alla dessa små moment. Tillsammans blir det en helhet; noggrant utfört godkänt, väl utfört en utmärkelse.

Och samma på kort i det andra språk översatt av en produktägare:

Suunnistuksessa ja Sisun tekemisessä on paljon samaa. Välihuone on suunniteltava hyvin ennen lähtöä. Kun suunnitelma on puhdas, voidaan aloittaa osahetki. Jos suunnitelma on hyvin ajettu, harvoin sillä on arvoa. Vasurissa näkeekin kasan tikettejä, jotka vaikuttavat johtavan oikeaan halliin. Kun kontrolli lähestyy, täytyy välttää rikkinäisiä rakennuksia. Lopussa voi hyvässä yhteiskunnassa saada postimerkin kontrollissa ja aloittaa uuden juoksun seuraavaan kontrolliin. Kontrollien jälkeen miehellä on maali. Mies juoksee loppuun ja unohtaa kaikki pikku hetket. Lopussa on kokonaisuus.

Suomennos:

Juuli Kenkkilä, produktägare

No items found.
Jaa artikkeli
not a link