Majava kykenee kaatamaan täysikasvuisen puun

Tuotteet ja palvelut
28.11.2018
Majava kykenee kaatamaan täysikasvuisen puun

Sisun uudessa versiossa valmistuu opintosuunnitelmaan perustuvan opiskeluajan lisäaikahaun kokonaisuus.

Wikipedia kertoo, että Majavat (heimo Castoridae) ovat isoja, litteähäntäisiä, ruskeaturkkisia jyrsijöitä. Ne kokoavat kaatamistaan puista patoja ja asuvat ja hankkivat ruokaa näin rakentamistaan tekoaltaista.

Majavat ovat norsujen (ja ihmisen) lisäksi ainoita eläimiä, jotka pystyvät kaatamaan täysikasvuisen puun.

Majava on mielestäni Funidatan (ja OTM-hankkeen) suurin ponnistus. Matkalla on kieltämättä ollut paljon haasteita ja suuria ratkaistavia asioita, mutta kaikki fokus on kuitenkin koko ajan ollut kohti tätä hetkeä ja tätä versiota. Ja nyt se sitten on käsillä. Majavaan kootaan kaikki se, mitä ollaan matkan varrella saatu valmiiksi ja kasataan siitä toimiva ja kaunis kokonaisuus.

Mitäpä uutta se Majava sitten pitää sisällään? Majavassa Sisuun on toteutettu sivuainetoiminnallisuus, josta Sisussa käytetään nimitystä ”opiskeluoikeutta laajentava valinta”. Nyt opetusta tarjoavat yksiköt kykenevät lisäämään tiedon opintokokonaisuuksille, että niitä tarjotaan myös sivuaineina. Rakenteessa puolestaan voidaan kertoa, että tästä kohtaa opiskelijoille tulee tarjolle vain sivuaineita. Opiskelija pystyy hakemaan itselleen opintosuunnitelmaansa sivuaineita ja vahvistamaan niitä opiskeluoikeuteensa. Nyt siis määrittelemällä  opintokokonaisuuksia sivuaineiksi yliopistot saavat tietoonsa omat sivuainekokonaisuutensa, sivuaineopiskelijansa ja myös sivuaineopintojen tilanteen.

Lisäksi Majavaan valmistuu opintosuunnitelmaan perustuvan opiskeluajan lisäaikahaun kokonaisuus. Valmistumattomalle opiskelijalle kerrotaan opiskeluoikeuden viimeisen lukukauden käynnistyessä opiskeluajan päättymisestä ja kehotetaan hakemaan lisäaikaa.

Opiskelijaa ohjataan täydentämään opintosuunnitelmansa kuntoon ja ajoittamaan suunnittelemansa suorittamattomat opinnot oikein.

Tämän jälkeen opiskelija voi täyttää lisäaikahakemuksen ja lähettää sen. Hallinto saa tiedon hakemuksesta, näkee koostetusti opiskelijan tiedot, opiskeluajan kulun, opintopistekertymät, opiskelijan valmistumissuunnitelman ja kykenee tietojen pohjalta ratkaisemaan hakemuksen. Hyväksytty hakemus pidentää automaattisesti opiskeluaikaa myönnetyn lukukausimäärän verran.

Opintojen formaalien esitietojen (eli vaadittujen opintosuoritusten) kokonaisuus valmistui myös. Esitietovaatimus on nyt mahdollista asettaa opinnoille ja ottaa käyttöön toteutuksiin ilmoittautumisissa.

Yliopistot voivat lisätä käyttämänsä tietojen luovutusehdot Sisuun ja opiskelija voi ilmoittaa niiden avulla suostumuksensa tietojensa luovutukseen. Lisäksi opiskelija voi ilmoittaa halustaan salata käyttöliittymässä näkyvistä tietyt yhteystietonsa. Tällöin oletuksena opiskelijan yhteystiedot suojataan käyttöliittymässä näkyvistä silloinkin, kun henkilöllä on riittävät käyttöoikeudet. Opiskelijan tietoja (henkilötiedot, yhteystiedot, luovutusehdot) näytetään oletuksena hallinto-, ohjaus- ja opetushenkilökunnalle vain suppeasti, edellyttäen tietysti että henkilöllä ylipäätään on mitään linkkiä opiskelijaan (ohjaaja, opettaja tms.). Opiskelijan laajempien tietojen katselu vaatii aina vielä erillisen käyttöoikeuden.

Lukuvuosi-ilmoittautumiskokonaisuudessa yliopistot voivat asettaa omat lukuvuosi-ilmoittautumisaikansa Sisuun. Näitä tietoja käytetään ilmoittautumisajan päättyessä ilmoittautuneiden laiminlyönnin vaikutusten asettamiseen opiskeluoikeuksille.  Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuus asetetaan yliopistoissa koulutustyyppikohtaisesti ja ilmoittautumisaika ja sen vaikutukset koskevat vain niitä opiskeluoikeuksia, jotka on asetettu lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisiksi.

Pääkäyttäjätkin saavat Majavassa lisää näkymiä itselleen. Pääkäyttäjät saavat kokonaan uuden näkymän, jossa he voivat katsoa teknisen käyttöoikeuden näkökulmasta, keillä kaikilla kyseinen oikeus on ja minkä roolin kautta se on myönnetty ja mihin rooleihin kyseinen tekninen käyttöoikeus on kiinnitetty. Ja henkilöiden käyttöoikeusnäkymään saadaan lisä infoa, kun henkilön vastuuroolitietoihin täydennetään opintojen ja toteutuksien tietoja.

Ja kirsikkana kakussa on opiskelijan valmistumisen kokonaisuus, joka pitää sisällään sekä valmistumisen, pätevyydet ja tutkintotodistuksen liitteineen. Kun opiskelija on suorittanut tutkinto-ohjelmansa opinnot antaa Sisu notifikaation opiskelijalle siitä, että hän voi hakea valmistumista.

Opiskelija voi täyttää valmistumispyynnön ja lähettää sen käsiteltäväksi. Kun kyseessä on alempi korkeakoulututkinto, pyydetään opiskelijaa täyttämään samalla valtakunnallinen Kandipalaute-kysely.

Tehdystä pyynnöstä lähetetään notifikaatio asianmukaiselle henkilölle ja kun henkilöllä on riittävät käyttöoikeudet, kykenee hän käsittelemään hakemuksen, sekä kirjaamaan tutkinnon yhteydessä opiskelijalle syntyneet pätevyydet ja kelpoisuudet. Tutkintotodistus liitteineen luovutetaan opiskelijalle hänen valitsemallaan tavalla ja opiskelijan opiskeluoikeus päätetään tutkinnonsuorituspäivään.

Majava on siis iso jyrsijä, ja meillä se on tosi iso. Mukavaa Majavan odotusaikaa kaikille!

Katja
Product Owner, People Lead
Jaa artikkeli
not a link