Kirjakerhossamme ideoitiin Funidatan pään menoksi

Kulttuuri
20.4.2021
Kirjakerhossamme ideoitiin Funidatan pään menoksi

Miten korona-aikana saadaan yhdistettyä työ, huvi ja sosiaalinen kanssakäynti? Pistimme Funidatalla pystyyn etänä kokoontuvan kirjakerhon!

Miten korona-aikana saadaan yhdistettyä työ, huvi ja sosiaalinen kanssakäynti? Pistimme Funidatalla pystyyn etänä kokoontuvan kirjakerhon!

Olen Hanna-Leena ja toimin Funidatalla UX/UI-tiimin eli uikkutiimin tuoteomistajana. Olen halunnut lukea enemmän ohjelmistoalaan liittyvää kirjallisuutta, mutta vapaa-ajalla muut asiat vievät usein voiton työaiheisista kirjoista. Ajattelin, että kirjakerhon avulla saan itselleni sopivaa pientä painetta kirjan lukemiseen ja samalla innostan myös muita lukemaan. Plussana kirjasta voisi löytää hyviä uusia toimintatapoja omaan työhön ja yrityksen toimintakulttuuriin, ja se olisi siksi hyödyllinen myös muille kiinnostuneille.

Funidatalaiset ottivat kirjakerhoidean innokkaasti vastaan. Valitsin kerhon ensimmäiseksi kirjaksi Marty Caganin teoksen Inspired, sillä olin kuullut, että se on the kirja ohjelmistoalan tuotehallinnan ammattilaiselle. Jokaiseen kerhon tapaamiseen oli sovittu pätkä kirjasta, joka oli määrä lukea ennen tapaamista. Olin miettinyt ja jakanut osallistujille osioon sopivia kysymyksiä, joita pystyi halutessaan pohtimaan lukemisen ohessa. Itse vetäjänä valmistelin Mural-työkaluun pohjat päivän keskusteluja varten ja mietin tapaamiseen alkuun kevyen ”lämmittelykysymyksen”, jolla varmistin, että jokainen pääsee ääneen heti tapaamisen alussa. Olen lukenut tutkimuksesta, jossa todettiin, että ihmiset osallistuvat aktiivisemmin, jos he sanovat jotain tapaamisen ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Vetäjän rooliin kuului myös pieni muistuttelu lähestyvästä tapaamisesta kirjakerhon keskustelukanavalla Slackissa, jotta kaikki muistaisivat lukea sovitut sivut kirjasta ennen tapaamista.

Tapaamiset järjestettiin etäajan takia Teamsissä. Tapaamisia oli yhteensä viisi ja osallistujia noin 15 henkilöä. Kun osallistujia oli ensin innostettu lämmittelykysymyksellä, jakauduimme kolmeen tai neljään pienryhmään, joissa pohdittiin yhdessä tapaamiseen luettua osiota. Mural-työkaluun kirjatut kysymykset tukivat ryhmien työskentelyä, ja sinne pystyi myös avaamaan ryhmissä käytyä keskustelua. Lopuksi kokoonnuimme vielä yhteen koko porukalla. Pienryhmät kävivät keskeiset ajatuksensa läpi, jolloin muut ryhmät pääsivät kuulemaan ja kommentoimaan toistensa ajatuksia. Täytyy todeta, että kirjakerho onnistui todella kivasti Teamsin välityksellä!

Kirjakerhon parasta antia olivat ehdottomasti keskustelut. Oli hauska huomata, miten erilaisiin asioihin eri ihmiset olivat kiinnittäneet huomiota, ja näin keskustelut herättivät myös itsellä uusia ajatuksia. Lisäksi oli mielenkiintoista vertailla, miten Funidatan toimintatavat peilautuivat kirjan näkemyksiin esimerkiksi hyvästä prosessista ja kulttuurista. Huomasimme, että meillä tehdään jo asioita todella hyvin, mutta saimme myös ideoita toiminnan kehittämiseen. Näiden lisäksi oli kivaa, että kirjakerhon osallistujissa oli ihmisiä eri rooleista. Näin pääsi juttelemaan myös sellaisten henkilöiden kanssa, joiden kanssa ei muutoin tule tehtyä niin paljon töitä yhdessä. Erityiskiitoksen haluan antaa toimitusjohtajallemme Mikalle, joka järjesti kalenteristaan aikaa kirjakerhoon osallistumiseen. Hän taisikin olla mukana jokaisella tapaamiskerralla!

Kirjakerho on Inspiredin käsittelyn jälkeen ollut tauolla, mutta koska kaikki osallistujat olivat niin tyytyväisiä sen antiin, voisinkin kysellä, olisiko joku innokas ottamaan vetovastuun seuraavasta kirjakerhosta. Vielä ehtisi lukea yhdessä kirjan ennen kesälomia!

Hanna-Leena
Product Owner
Jaa artikkeli
not a link