Sisu helpottaa opintojen ohjausta – käyttökokemuksia Helsingin yliopistosta

Tuotteet ja palvelut
28.10.2020
Sisu helpottaa opintojen ohjausta – käyttökokemuksia Helsingin yliopistosta

Helsingin yliopisto otti Sisun käyttöön vuonna 2017. Kaikki toiminnot eivät ole heillä vielä käytössä, mutta opintojen suunnittelu ja ohjaus tapahtuu tälläkin hetkellä Sisussa. Kyselimme käyttökokemuksia yliopistonlehtori Tiina Immoselta, joka johtaa ja koordinoi kansainvälistä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmaa (TRANSMED) ja sen opetusta.

Helsingin yliopisto otti Sisun käyttöön vuonna 2017. Kaikki toiminnot eivät ole vielä tuotannossa, mutta opintojen suunnittelu ja ohjaus tapahtuu tälläkin hetkellä uudessa opintotietojärjestelmässä. Tänä keväänä Sisua käytettiin ensimmäistä kertaa tutkintorakennetyöhön uutta opintosuunnitelmakautta varten.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta pääsi tutustumaan Sisuun ensimmäisten joukossa. Uusi opintotietojärjestelmä on auttanut eritoten opintojen suunnittelussa ja ohjaamisessa, vaikka rinnalla edelleen pyöriikin vanha tuttu Oodi. Kyselimme käyttökokemuksia yliopistonlehtori Tiina Immoselta, joka johtaa ja koordinoi kansainvälistä translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmaa (TRANSMED) ja sen opetusta.

“Työhöni liittyy paljon opiskelijoiden ohjausta ja opintoneuvontaa”, kertoo Tiina Immonen. “Autan tarvittaessa opintosuunnitelman tekemisessä, hyväksyn suunnitelmat ja sparraan niin kauan, että Sisuun syötetty suunnitelma näyttää siltä miltä pitääkin.”

Usein ohjausta tarvitaan myös opintojen edetessä. Yleisimmät kysymykset koskevat puuttuvia opintoja tai valinnaisia kursseja. “Silloin avaamme Sisun ja katsomme, miltä opinnot siellä näyttävät. Sisu onkin ollut erinomainen opintoneuvonnan työkalu, sillä sieltä näkee nopeasti, mitä opiskelija on jo suorittanut ja mitä vielä puuttuu. Voin tarkistaa samasta paikasta, mistä tutkinto koostuu ja onko kaikki vaatimukset täytetty”, Immonen toteaa tyytyväisenä. Opintojen loppuvaiheessa Sisu toimii tutkintotodistuksen ja opintojen kiinnittämisen pohjana. Mitään erillistä lomaketta ei enää ole, vaan kaikki tutkintoon liittyvä tehdään Sisussa.

Tiina Immonen oli mukana myös Sisun pilotointivaiheessa, joten käyttökokemusta on ehtinyt kertyä enemmän kuin monilla kollegoilla. Sisun logiikka on Oodiin verrattuna erilainen, joten uuden järjestelmän omaksuminen vaati totuttelua ja omien työskentelytapojen hiomista. “Sisun sielunelämään kannattaa perehtyä perusteellisesti”, Immonen vinkkaa. “Tutkinnonuudistuksen yhteydessä oli mietittävä tarkkaan, millä tavalla vaihtoehtoja ja valinnaisia sijoitetaan tutkintorakenteeseen niin, että ne istuvat Sisun sisäiseen logiikkaan. Kun toimintalogiikka tulee tutuksi, Sisua on helppo käyttää.”

Kun pyydämme Immosta kertomaan, mitä uutta Sisu on tuonut ohjaustyöhön, hän innostuu. “Sisu on etenkin opiskelijan näkökulmasta selkeämpi kuin Oodi. Oma opintosuunnitelma rakennetaan järjestelmään automaattisesti tuotujen pakollisten opintojen päälle. Vaihtoehtoiset opinnot ja kurssit ovat selkeästi näkyvissä ja valintoja on helppo tehdä. Itse pidän siitä, että Sisu hälyttää keskeneräisistä kursseista, puuttuvista valinnoista ja tutkintovaatimusten vastaisista suunnitelmista. Myös tutkintoon suositeltavan opintopistemäärän ylityksestä tulee ilmoitus. Tämä kaikki helpottaa ohjaajan työtä huomattavasti.”

Vaikka Sisu on tehnyt päivittäisestä työstä sujuvampaa, joitain asioita on silti edelleen tarkistettava Oodista, Immonen kertoo. “Eniten harmittaa se, että Sisun kautta ei näe vuosikurssikohtaisesti valmistuneita. Oodissa oli mahdollisuus siirtää valmistuneet opiskelijat alumniryhmään, jolloin vuosikurssin kansioihin jäivät vain he, joilla oli opinnot vielä kesken. Pieni vinkki kehitystiimille siis: olisi kätevää, jos valmistuneet opiskelijat voisi Sisussakin merkitä jotenkin!”

“Sisussa on paljon hyvää”, Tiina Immonen summaa. “Siinä on miellyttävä käyttöliittymä, vaikka kaikki asiat eivät olekaan intuitiivisia. Sisusta on muotoutunut yhä luontevampi ja keskeisempi työväline ja niin sen tietysti pitää ollakin. Vielä kun viestittelytoimintoa hiukan viilattaisiin, olisin käyttäjänä vieläkin tyytyväisempi. Nyt kun notifikaatiota Sisuun saapuneesta viestistä ei tule, tärkeäkin info tai kysymys saattaa mennä niin ohjaajalta kuin opiskelijaltakin ohi. Tiedän kuitenkin, että Sisu ei vielä ole valmis, joten ehkäpä tämäkin ongelma korjaantuu ajan kanssa.”

Lopuksi Immonen haluaa lähettää terveiset Sisun kehitystiimille sekä Sisun käyttötuen parissa Helsingin yliopistolla työskenteleville: “Apua on aina saanut matalalla kynnyksellä ja koulutuksista on ollut paljon hyötyä. Käyttöönotto sujui olosuhteisiin nähden hyvin ja vaikka moni asia on vielä kesken, kehitystyö ansaitsee kiitosta. Tästä on hyvä jatkaa!”

No items found.
Jaa artikkeli
not a link