Sisu - Kärnan i studierna

Mer än ett studieadministrativt informationssystem.

Sisu är Funidatas huvudprodukt, som revolutionerar högskolevärlden.

Kärnsystem för undervisning och studier

Sisu möjliggör korsstudier och en utvecklad analys. Den intelligenta studieplanen i den gör studiehandledningen transparent och stöder en studerande från början av sina studier ända fram till examen.

Sisu förnyar användarupplevelsen, i synnerhet för studerande genom att stöda hela livscykeln i studierna. Studerande kan anmäla sig till undervisning och planera, och schemalägga sina studier för hela den tid de avlägger sin examen. För lärare erbjuder Sisu verktyg för läroplaner och utvärdering. Handledningsfunktionerna gör det möjligt för studerande och handledare att interagera med varandra. Med hjälp av Sisu kan högskolornas servicepersonal upprätthålla personuppgifter och prestationer och bland annat utbildningar, utbildningsprogram, studiehelheter, studierätter och genomförd undervisning. Sisu gör det också möjligt att integrera webbaserad utbildning som en välfungerande del av möjligheten att genomföra studier vid sidan av traditionella modeller. Dessutom erbjuder systemet en flexibel möjlighet till korsstudier mellan högskolor.

Omfattande gränssnitt för import och export av massöverföring av data har implementerats i Sisu. Dessutom har vi tagit GraphQL-teknik till Sisu för att bättre kunna utnyttja realtidsdata. Livscykeltänkande och förberedande inför framtiden är en av hörnstenarna i Sisus utvecklingsprinciper.

Vi erbjuder Sisu som en SaaS-tjänst till kunder. På så sätt behöver kunderna inte oroa sig för att kontrollera sin serverplattform, kapacitet eller sina uppdateringar. En centraliserad produktion av tjänster medför direkta kostnadsbesparingar, och genom att samla användarsupport på ett ställe kan problem med prestanda upptäckas och korrigeras samtidigt för alla kunder. Vi stöder mångsidigt genom att lyssna på kunden när systemet tas i bruk.