UniHow – Lärande och undervisning av högre kvalitet

Öka medvetenheten om vad som är kvalitet i lärande och undervisning

UniHow är ett digitalt reflektions- och feedbacksystem som baserar sig på universitetspedagogisk teori och forskning. UniHow gör det möjligt att utveckla kunskapsbaserade utbildningsprogram kring studerandes svar.

Fördelarna med UniHow är månsidiga

UniHow kombinerar ett elevreflektionssystem, ett verktyg för inlärningsstöd, ett utbildningsverktyg för kvalitetshantering, och olika feedbacksystem som hör ihop med dem, till en fungerande helhet. HowULearn-förfrågan gör det möjligt att utveckla utbildning och undervisning allt högklassigare utgående från enkätsvar. Efter att ha besvarat förfrågan får studerande individuellt stöd och hjälp med att utveckla sina studier. Dessutom får lärare information om hurudana studerande som deltar på gruppnivå i undervisningen och kan på så sätt ta hänsyn till olika studieprocesser i undervisningen. Högskolan får lättlästa rapporter om studenter på gruppnivå. UniHow kan också användas för att ytterligare undersöka studenters erfarenheter av den akademiska kvaliteten och hitta vetenskapsspecifika skillnader i att utveckla undervisningens kvalitet.

UniHow kan integreras med studieadministrativa system, vilket möjliggör en omfattande analys och vidare bearbetning av resultat för bland annat forskningsändamål.