Into– Kontroll över praktik

Tjänst för att hantera praktikprocessen

Into är en tjänst för att hantera högskolepraktik och praktikstöd. Den är utformad som ett arbetsverktyg för studerande, arbetsgivare och högskolor för att hantera praktikprocessen.

Med hjälp av praktikhanteringssystemet kan en studerande meddela en praktikplats där hen tänker genomföra sin högskolepraktik som hör till utbildningen. Efter att högskolan har accepterat studerandes ansökan, kan arbetsgivaren, den studerande och högskolan med hjälp av Into ingå ett praktikavtal. Med kontraktet kan praktikstödet betalas ut till arbetsgivaren efter att den studerande har avslutat sin praktik.

I tjänsten Into kan högskolan administrera förutom praktikansökningar och avtal också budget för praktikstöd och följa upp hur den används, och få rapporteringsdata om hurudana praktikperioder studerande har planerat och slutfört. På det här sättet kan högskolor utveckla sina praktiker och stöda studerande bättre till att slutföra sina praktiker samt hitta praktikplatser.

Into-tjänsten kan integreras i Sisu och andra informationssystem för studier, och då är användningen för studerande och administrativ personal så smidig som möjligt. Vi erbjuder Into-tjänsten till våra kunder som en SaaS-tjänst.